Miltä Valkon ja sen lähialueiden kuuluisi näyttää tulevaisuudessa?

Loviisan kaupunki laatii Valkolle ja sen lähialueille uutta osayleiskaavaa. Nyt kysymme loviisalaisten mielipidettä kahdesta vaihtoehtoisesta rakennemallista. Tutustu malleihin ja kerro, mikä toimisi mielestäsi parhaiten!

Loviisan kaupunki on avannut uuden paikkatietokyselyn. Tällä kyselyllä kerätään palautetta Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan rakennemalleista. Vastaukset ovat anonyymejä, eikä kyselyllä kerätä henkilötietoja. Aineistoa käytetään kaavaluonnoksen valmistelun tausta-aineistona.

Kysymme, kumpaa kaupungin kaavoituksen suunnittelemaa rakennemallivaihtoehtoa kannatat. Kysymyksen jälkeen sinulla on mahdollisuus antaa avointa palautetta, jonka voit sitoa joko pistemäisesti, viivamaisesti tai aluemaisesti karttasijaintiin.

Vastaa paikkatietokyselyyn osoitteessa https://www.maptionnaire.com/4546

Aineistoihin voi tutustua myös Loviisan kaupungin kaavoituksen verkkosivuilla.

Kysely on avoinna vastattavaksi 5.7.–13.8.2018. Kiitos osallistumisestasi!