Loviisan kaupunki ja REFEC-hanke

REFEC-hankkeella pyritään edesauttamaan Itä-Suomen ja Itä-Viron välisen kuljetuskäytävän luomista. Eräs ratkaisu käytävän rahtivirran tehostamiseksi voisi olla Suomessa Loviisan ja Virossa Kundan satamien välisen kuljetusyhteyden perustaminen.

Hanke sisältää konkreettisia toimenpiteitä Loviisan ja Kundan välisen kuljetusyhteyden tukemiseksi:

  • satamien toiminta- ja investointisuunnitelmat
  • suunnitelma säädös- ja lupavaatimusten täyttämiseksi
  • muiden Itämeren alueen vastaavista yhteyksistä omaksutut parhaat käytännöt
  • yhteysaikataulu- ja reittivaihtoehtosuunnitelmat
  • liiketoimintamallien laatiminen hankkeeseen integroitujen potentiaalisten varustamojen kanssa.

Käytävän rahtipotentiaali selvitetään ja kehitetyn kuljetuskäytävän vaikuttavuus todennetaan (käytävää ja Loviisan ja Kundan välistä yhteyttä käyttävän rahtiliikenteen määrä, lyhentynyt matkustusaika ja sosioekonomiset vaikutukset). Hyötyinä saavutetaan nopeammat ja sujuvammat kuljetukset, suorat yhteydet Suomen itäosien ja Viron välille sekä raskaan liikenteen kasvun (ruuhkat, päästöt, melu ja pöly) aiheuttaman paineen hillintä Tallinnan ja Helsingin keskustoissa. Kuljetuskilometrien väheneminen tarkoittaa myös alentuneita hiilidioksidipäästöjä.

Hanketiedot

Kesto: 1.12.2017–30.11.2020
Budjetti: 728 192 euroa
Rahoittajat: Euroopan unioni, Interreg Central Baltic -ohjelma (Euroopan aluekehitysrahasto) ja hankekumppanit

Muut hankekumppanit

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopiston Brahea-keskus, Suomi
Kundan satama, Viro
Posintra Oy, Suomi

Yhteistyökumppanit:

Loviisan Satama Oy, Suomi
Oy The Federations Stevedore in Lovisa Ab, Suomi
Schenker Oy, Suomi
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Viro

Yhteystiedot:
Markus Lindroos
markus.lindroos@loviisa.fi