Koskenkylän uusi koulukeskus

Koskenkylän nykyisen ruotsinkielisen ala-asteen peruskorjaus ja laajentaminen luo kylään kaksikielisen, puurakenteisen koulukeskuksen.

Koulukeskukseen tulee yhteensä kymmenen suomen- ja ruotsinkielistä perusopetusryhmää ja kaksi esiopetusryhmää.

Koskenkylän uusi koulukeskus rakentuu kahdessa vaiheessa. Ensin rakennetaan vanhaan taloon käytävällä yhdistetty uudisrakennus, jonka on määrä valmistua lokakuun alkuun 2019 mennessä. Tämän jälkeen nykyisen Forsby skolanin koulurakennukset peruskorjataan.

Koulukeskus rakennetaan hirrestä ja uudisosan ulkonäkö on suunniteltu sopimaan yhteen nykyisen puisen koulun kanssa. Uudisosan bruttoala on 2114 ja vanhan koulun 726 neliömetriä. Koulukeskukseen kuuluu myös bruttoalaltaan 465,5 neliömetrin kokoinen niin sanottu Taitotalo, joka saneerataan.

Opetustilat sijaitsevat uudisrakennuksessa, ja vanhaan osaan sijoitetaan hallinnollisia tiloja sekä kaksi esikouluryhmää, yksi suomen- ja yksi ruotsinkielinen. Taitotalossa opiskellaan muun muassa teknistä työtä ja kuvaamataitoa. Taitotalo tulee olemaan käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Koskenkylän rakennesuunnittelijaksi on valittu A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Tekninen lautakunta hyväksyi joulukuussa 2017 pääpiirustukset ja kustannusarvion 7,9 miljoonaa euroa. Summasta noin 4,85 miljoonaa euroa käytetään uudisrakennukseen, 2,6 miljoonaa vanhojen rakennusten saneeraukseen ja 800 000 uuteen irtaimistoon.

Lisätietoa hankkeesta löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

Kuvat ja piirustukset: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy