Ruotsinkielisen lukion peruskorjaus

Ruotsinkielinen lukio eli Lovisa Gymnasium peruskorjataan uuden ruotsinkielisen yläkoulun rakentamisen yhteydessä vuonna 2019. Yläkoulu Lovisavikens skola ja lukio muodostavat ruotsinkielisen koulukeskuksen.

Lukio kaipaa muun muassa teknistä perusparannusta, sisä- ja ulkotilojen käytettävyyden parantamista ja hissiä. Myös sade- ja pintavesien poisjohtamista olisi syytä tehostaa. Talon vanhempi osa on yli satavuotias ja uudempikin osa peräisin 1950-luvulta.

Ruotsinkielinen lukio on bruttoneliöiltään 2970 neliön kokoinen ja peruskorjaukseen on varattu noin 4,5 miljoonaa euroa.

Korjaus toteutetaan naapuritontille rakennettavan uuden ruotsinkielisen yläkoulun eli Lovisavikens skolan valmistuttua, arviolta vuoden 2019 lopussa. Tällä tavoin lukion toiminta voidaan siirtää yläkoulun oppilaiden käyttämiin parakkeihin. Osa yläkoulun toiminnoista sijoittuu nykykäytännön tapaisesti lukiorakennukseen.

Kuvat ja piirustukset: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy

Lisätietoa hankkeesta löydät sivun oikeasta laidasta.