Vuorohoito

Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua, johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien lapset.

Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa voidaan erityisin perustein järjestää tarvittaessa myös vanhemman opiskelun vuoksi (esimerkiksi opiskeluun liittyvä työharjoittelu). Vuorohoito on iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä annettavaa varhaiskasvatusta.

Aukioloajat

Koskenkylän päiväkoti on avoinna ympäri vuorokauden tarvittaessa jokaisena päivänä. Juhannuksena ja jouluna noudatetaan poikkeuksellisia aukioloaikoja.

Vuorohoitoa ja yöhoitoa tarjotaan

  • juhannusaattona klo 12.00 asti
  • juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina klo 20.00 jälkeen
  • jouluaattona klo 12.00 asti
  • tapaninpäivänä klo 20.00 jälkeen.

Yörauhan vuoksi yöhoitoa tarvitsevat lapset tuodaan klo 21.00 mennessä ja lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulee pääsääntöisesti hakea klo 22.00 mennessä. Aamuisin otetaan lapsia vastaan klo 5.30 alkaen. Poikkeavista hoitoajoista neuvotellaan perhekohtaisesti päiväkodinjohtajan kanssa.

Ruukin päiväkoti on avoinna arkisin ja viikonloppuisin tarvittaessa klo 5.30-22.00.

Tesjoen päiväkoti on avoinna arkisin tarvittaessa klo 5.30–22.00.

Tutustuminen vuorohoitoon

Tutustuminen vuorohoitoryhmään on ensiarvoisen tärkeää lapselle, joten siihen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hoidon aloittamisvaiheessa järjestämme jokaiselle huoltajalle tapaamisen, jossa päiväkodin työntekijä käy huoltajien kanssa läpi vuorohoitoon liittyviä asioita. Samalla saamme tärkeää tietoa lapsesta ja hänen tottumuksistaan. Toivomme, että perheet kertovat meille odotuksiaan, toiveitaan ja mieltä askarruttavista asioista hoitosuhteen alkaessa. Tämän tapaamisen jälkeen perheen lapset / lapsi aloittavat huoltajan kanssa tutustumisjakson vuorohoitoryhmässä.

Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Myös vuorohoidossa toimivassa varhaiskasvatuksessa toiminta suunnitellaan siten, että se edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen. Lapsen epäsäännölliset hoitoajat ja henkilökunnan työvuorojen vaihtuvuus vaativat tarkkaa suunnittelua toiminnan sisällöllisen laadun takaamiseksi. Tämän takia on hyvin tärkeää, että huoltajat toimittavat lapsen varhaiskasvatussuunnitelman, jos lapsella sellainen jo on, jotta lapsen kehitystä ja oppimista voidaan tukea vuorohoitoryhmässä. Avoin yhteistyö huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välillä, yhteinen tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen säännöllinen seuraaminen on välttämätöntä.

Lapsen tuen tarve ja tuen järjestäminen tuovat omat haasteensa vuorohoidossa, koska vuorovaikutussuhteita ja -tilanteita on paljon ja ryhmätilanteet ovat muuttuvia. Perheen kokonaistilanne sekä lapsen yksilöllinen tuen tarve arvioidaan ja suunnitellaan tarkasti yhdessä huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lapsen vuorohoitoaika ja hoitoajoista ilmoittaminen

Vuoropäiväkodin aukioloaika määräytyy huoltajien etukäteen varaamien hoitoaikojen perusteella. Kun varhaiskasvatuksessa keskitetään yksiköitä esimerkiksi heinäkuussa ja joulun ja uudenvuoden välipäivinä vuorohoidolle määrätään yksikkö, jossa hoitoa järjestetään.

Lapsen hoitoajat ovat mahdollisimman lyhyet ja molempien huoltajien työajat huomioidaan. Lapselle mahdollistetaan kaksi vapaapäivää viikossa.

Hoitoajat ilmoitetaan eVarhaiskasvatus-palvelun kautta viimeistään maanantaina klo 23.00 mennessä kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

  ma ti ke to pe la su   ma ti ke to pe la su   ma ti ke to pe la su
  !   *******

! = viimeistään hoitoajat ilmoitettava
* = vuorohoidon tarve

Henkilökunnan työvuorolista laaditaan kaksi viikkoa etukäteen ja se on vahvistettava viimeistään viikkoa etukäteen, joten myös hoitovuorot pitää olla tiedossa hyvissä ajoin. Ilmoitetuista hoitoajoista pyritään pitämään kiinni. Jos tulee pakottava tarve muuttaa ilmoitettua hoitoaikaa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi: Koskenkylän päiväkodin vuorohoitoryhmään puh. 0440-555863, Tesjoen päiväkodin oman ryhmän puhelinnumeroon. Äkillisissä lisääntyneen hoidon tarpeissa hoitoa ei aina voida taata.

Lapsen vuoronhoidon tarvetta kartoitetaan ja seurataan säännöllisesti. Jos vuorohoidon osalta ilmenee väärinkäyttöä, päiväkodinjohtajalla on oikeus tarvittaessa selvittää työvuorot työnantajalta.

Ateriat

Ateriat tarjotaan seuraavasti:

Aamupala noin klo 8
Lounas noin klo 11
Välipala noin klo 14
Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika ylittää klo 18.00
Iltapala tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika ylittää klo 20.00

Maksut

Maksut määritellään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa. Erillistä maksua ei peritä vuoro- ja yöhoidon tarpeesta.

Oppivelvollisuusikäisen vuorohoito 1.8.2021 alkaen (KSL 24.3.2021 § 27)

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille voidaan harkinnanvaraisesti tarjota vuorohoitoa, mikäli se varhaiskasvatusikäisten lasten sijoitusten jälkeen on mahdollista. Vuorohoidon tarjoaminen kouluikäiselle ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia varhaiskasvatukselle, ja se pitää pystyä järjestämään nykyresurssien puitteissa. Käytännössä koululainen ei saa vuorohoitopaikkaa, jos vuorohoidon järjestämisestä aiheutuu ylimääräisiä kuluja kaupungille. Koululaisen hoitosuhde voidaan myös irtisanoa kesken kaiken, mikäli subjektiivisen hoitoon oikeutettujen lasten lukumäärä lisääntyisi niin, ettei olemassa olevilla resursseilla voi toimintaa enää järjestää. Näissä tilanteissa noudatetaan kahden viikon irtisanomisaikaa.

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatuspaikkaan loppuu lapsen siirtyessä perusopetukseen, ja uutta hoitopaikkaa tulee hakea tarvittaessa erikseen eVarhaiskasvatuspalvelun kautta (koululaisen osa-aikahoito). Päätöksen vuorohoitopaikasta tekee varhaiskasvatuspäällikkö. Hoitopaikasta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen maksu. Vuorohoito on mahdollista koululaisille arkisin klo 17.00-8.00 sekä tarpeen mukaan viikonloppuisin. Perhe vastaa lasten kuljettamisesta.