Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen!

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävä on rakentaa tulevaisuutta joka päivä. Varhaiskasvatuksen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on turvata lapsen oikeus hyvään lapsuuteen. Jotta pystymme tähän, tarvitsemme voimaa verkostosta.

Verkostot ja kumppanuudet ovat osaamisen kehittämisen tukena. Verkosto mahdollistaa syvällisemmän yhteistyön. Parhaimmillaan kehittäminen johtaa uuteen pedagogiseen ajatteluun, toimintakulttuurin muutokseen, yhteisölliseen oppimiseen, osaamisen jakamiseen, työhyvinvointiin sekä oman työn ja koko työyhteisön kehittymiseen.

Loviisan varhaiskasvatuksen arjen yhteistyökumppanit ovat toimintakaudella 2022-2023

  • Musiikkiopiston Muskaritoiminta
  • Tanssiopiston Tanssitassut-tanssihetket

Nämä hetket ovat sisällytetty ryhmien varhaiskasvatustoimintaan.