Kieli haltuun

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lukukulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa edistämällä lasten kielenkehitystä sekä herättää lasten kiinnostus ja innostus kirjoja ja satuja kohtaan.

Lukutaidon perusta ja kiinnostus lukemiseen luodaan jo lapsuudessa. Varhaiskasvatuksessa haluamme suunnitella toimintaa ja oppimisympäristöä niin, että se herättää ja vangitsee kaikkien lasten uteliaisuuden ja kiinnostuksen kieleen valmistaakseen heitä tulevaisuuden vaatimuksiin.
Hankkeen aikana moniammatillista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja muun muassa kirjaston välillä vahvistetaan. Kirjastohenkilökunta osallistuu hankkeeseen antamalla käyttöön asiantuntemustaan ja metodeja.