Liikkuva varhaiskasvatus

Jokaisella lapsella on oikeus päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen, spontaaniin ja ohjattuun toimintaan, joka kehittää fyysisen puolen kautta niin kognitiivisia kuin sosiaalisiakin taitoja. Liikunnalliseen elämäntapaan tottuneet lapset ovat tulevaisuudessa liikunnallisia nuoria ja aikuisia sekä hyväkuntoisia ikäihmisiä.

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa liikkuminen, liike ja liikunta osaksi varhaiskasvatuksessa olevan lapsen arkea, sekä sisällä että ulkona. Pyrimme siihen, että varhaiskasvatusarkeen kuuluu niin rauhallista, reipasta kuin rasittavaakin liikettä. Haluamme että henkilökunta kokee, että heillä on omassa työssään tarvittava tuki sekä työkaluja liikkumisen ilon ja yhteisen tavoitteen tiellä.

Vuonna 2017 Loviisan kaupunki lähti mukaan Ilo kasvaa liikkuen-ohjelmaan ja varhaiskasvatuksen arkea alettiin pohtia liikkumisen lisäämisen näkökulmasta sekä toimintatapojen uudistamisesta. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on oma liikuntavastaava, joka omalla toiminnallaan ja esimerkillään edistää päiväkotien liikunnallistamista. Liikuntavastaavien palaverit aloitettiin vuonna 2017 ja palavereihin kokoontuvat kaikki liikuntavastaavat sekä varhaiskasvatuksen suunnittelija ja kaupungin liikunnanohjaaja.

Syksyllä 2018 liikuntavastaavat vierailivat toistensa yksiköissä ideoita hakemassa.

Vuonna 2019 jokainen päiväkoti täytti Ilo kasvaa liikkuen-ohjelman Nykytilan arviointi-lomakkeen. Liikunnanohjaaja on yhdessä liikuntavastaavien kanssa käynyt läpi Nykytilan arviointi-lomakkeen. Keskusteluissa ilmeni monia hyviä asioita, joita päiväkodeissa jo tehdään. Ilahduttavasti oltiin myös herätty ajattelemaan liikkumista ja miten toimintaa voisi kehittää liikunnallisempaan suuntaan. Kehityskohteitakin löytyi ja niihin olemme syksyllä 2019 tarttuneet. Päiväkodit ovat valinneet vuodelle 2020 oman kehittämisen kohteensa.

Arviointilomakkeista ja keskusteluista saadun tiedon perusteella keskitymme vuonna 2020 ulkopedagogiikkaan, henkilöstön ergonomiaan ja koulutuksiin.

Loviisan varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan ulkoilu ja ulkoilmassa tapahtuva reippailu. Tähän sopii myös Liikkuva varhaiskasvatus-hanke, josta ammennamme uusia ideoita omaan toimintaamme. Loviisan varhaiskasvatusyksiköt sijaitsevat lähellä luontoa: metsää, vesistöjä ym., joten ulkoiluun on loistavat olosuhteet.

Uskomme vahvasti henkilökunnan kouluttamiseen. Järjestämme Skogsmulle- ja Metsämörrikoulutuksen kaikille kiinnostuneille alkusyksyllä 2020. Pidämme myös ulkopedagogiikan ideapäivän, joka on avoin kaikille ja sisältää konkreettisia työkaluja (leikkejä, oppimista ym.) lasten kanssa toteutettavalle liikettä sisältävälle ulkoilulle.

Ulkoliikuntaan liittyen teemme tutustumis- tai oppimiskäynnin ulkoliikuntaan panostavaan päiväkotiin. Haluamme nähdä ja oppia miten jo toimivia malleja voisi hyödyntää Loviisassa.

Henkilökunnalta on myös tullut toive liikunnanohjaajalle. Toivottiin käyntiä, jossa liikunnanohjaaja esittelee vinkkejä pienten lasten (1–3-vuotiaiden) liikuttamiseen. Tätä toteutetaan syksyn 2020 aikana.

Henkilökunnan työergonomiaa parannetaan hankkimalla pukemispenkit. Penkit parantavat henkilökunnan työasentoja lasten pukemisessa ja vaikuttaisivat suoraan työhyvinvointiin sekä vähentäisivät tuki- ja liikuntaelinongelmia. Saimme kokeilla penkkejä ja ne aiheuttivat välitöntä iloa ja ihastusta.