Pikku Kulttuuripolku

Pikku Kulttuuripolku on paletti, joka tarjoaa värien sijaan eri taidemuotojen maistiaisia varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille. Tarjottimelta löytyy mm. musiikki, tanssi, kuvataide, historia, kirjallisuus ja teatteri.

Loviisan varhaiskasvatuksen Pikku Kulttuuripolku

Tarjottimen sisältö on suunniteltu niin, että se täydentää ja tukee varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa sekä muuta arkitoimintaa.

Kulttuuripolun osana toteutetaan varhaiskasvatusyksiköissä Musiikkiopiston järjestämiä musiikkileikkikouluja sekä Tanssiopiston järjestämiä tanssituokioita, mutta tavoitteena on myös tarjota materiaalia ja ideoita kulttuurikasvatuksen tueksi päiväkotien henkilökunnalle. Taustalla on ajatus saattaa taiteet ja kulttuuri luonnolliseksi osaksi arkea. Pikku Kulttuuripolku tarjoaa varhaiskasvatuksen yksiköille materiaalisalkkuja, joita henkilökunta lainaa kirjastojen kautta pidemmiksi ajoiksi kerrallaan. Materiaalisalkut: teatterisalkku, musiikkisalkku, tanssisalkku, sanataide- ja satusalkku sekä loru- ja riimisalkku.

Miksi Pikku Kulttuuripolku?

Loviisan kouluissa toimii kaupungin organisoima kulttuuripolku, joka on antanut kaikille Loviisan koululaisille maistiaisia eri kulttuurin ja taiteen aloilta vuosittain. Pikku Kulttuuripolku on suunniteltu sen kaveriksi, jotta kulttuurikasvatussuunnitelma tavoittaisi lapset jo varhaiskasvatuksen piiristä.

Tavoitteena on edistää lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia tutustua ja osallistua erilaisiin kulttuurimuotoihin. Lapsille tarjotaan myönteisiä kokemuksia jotka vahvistavat heidän itsetuntoaan ja luovuuttaan. Itseilmaisu ja erilaisten taidemuotojen kokeilu tutkitusti parantaa oppimista ja sosiaalisia taitoja. Lapsen kyky ajatella ja oppia kehittyy, kun he voivat tutkia, tulkita ja luoda. Tämä vahvistaa lapsen positiivista minäkuvaa.

Jos onnistumme vaikuttamaan lasten ja perheiden kulttuuritottumuksiin jo varhaisessa iässä, voimme todennäköisesti taata lasten hyvinvoinnin tulevaisuudessa.