Pikku Kulttuuripolku

Pikku Kulttuuripolku on paletti, joka tarjoaa värien sijaan eri taidemuotojen maistiaisia varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille. Tarjottimelle tulevat mm. musiikki, tanssi, kuvataide, historia, kirjallisuus ja teatteri.

Loviisan varhaiskasvatuksen Pikku Kulttuuripolku

Tavoitteena on, että toimintavuoden aikana kussakin päiväkodissa toteutuu vähintään kaksi lajia – yksi syksyllä ja yksi keväällä. Tarjottimen sisältö on suunniteltu niin, että se täydentää ja tukee varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa sekä muuta arkitoimintaa.

Kulttuuripolun osana toteutetaan varhaiskasvatusyksiköissä Musiikkiopiston järjestämiä musiikkileikkikouluja sekä Tanssiopiston järjestämiä tanssituokioita, mutta tavoitteena on myös tarjota materiaalia ja ideoita kulttuurikasvatuksen tueksi päiväkotien henkilökunnalle. Taustalla on ajatus saattaa taiteet ja kulttuuri luonnolliseksi osaksi arkea. Pikku Kulttuuripolku on käynnistynyt muutaman materiaalisalkun voimin, joita päiväkodit lainaavat kirjastojen kautta pidemmiksi ajoiksi kerrallaan. Henkilökunta voi halutessaan kysyä pajatyyppisiä koulutuksia salkkuihin liittyen.
Salkuista on valmiina teatterisalkku, musiikkisalkku ja satusalkku. Tulossa on vielä ainakin historia-, tanssi- sekä kuvataidesalkut. Kulttuuripolkuun voivat osallistua kaikki lapset, ja sen on suunnitellut Loviisan kaupungin varhaiskasvatus yhdessä kulttuuripalvelujen kanssa ja sitä kehitetään edelleen.

Miksi Pikku Kulttuuripolku?

Loviisan kouluissa on jo muutaman vuoden ajan toiminut kaupungin organisoima kulttuuripolku, joka on antanut kaikille Loviisan koululaisille maistiaisia eri kulttuurin ja taiteen aloilta vuosittain. Pikku Kulttuuripolku on suunniteltu sen kaveriksi, jotta kulttuurikasvatussuunnitelma tavoittaisi lapset jo varhaiskasvatuksen piiristä.

Tavoitteena on edistää lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia tutustua ja osallistua erilaisiin kulttuurimuotoihin. Lapsille tarjotaan myönteisiä kokemuksia jotka vahvistavat heidän itsetuntoaan ja luovuuttaan. Itseilmaisu ja erilaisten taidemuotojen kokeilu tutkitusti parantaa oppimista ja sosiaalisia taitoja. Lapsen kyky ajatella ja oppia kehittyy, kun he voivat tutkia, tulkita ja luoda. Tämä vahvistaa lapsen positiivista minäkuvaa.

Jos onnistumme vaikuttamaan lasten ja perheiden kulttuuritottumuksiin jo varhaisessa iässä, voimme todennäköisesti taata lasten hyvinvoinnin tulevaisuudessa.