Allmänt

Vattnets hårdhet i medeltal : 1-1,1 mmol/l

dH 5-6 (= mjukt – medelhårt)

Liljendal           0,76 mmol/l
Pernå kby        0,21 “
Gammelby        0,47 “
Isnäs                1,00 “

Fluorhalten i hushållsvattnet i Lovisa är 1,2 mg/l. Den tillåtna gränsen är 1,5 mg/l

Fluorhalterna varierar stadsdelsvis:

Liljendal 0,7
Pernå  under 1 mg/l
Isnäs  0,23
Forsby 0,7
Lovisa,Strömfors 1,2