Serviceansvarig, hälsocentralens avdelning

Puh. 0444555339 (tjänstetid)

kristiina.auvinen@loviisa.fi