Yksityistiet

Yksityisteiden avustukset vuonna 2019:

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus 2019:

Yksityistien perusparannusavustushakemus 2020:

 

AJANKOHTAISTA

Vuoden alusta (1.1.2019) muuttunut lainsäädäntö yksityisteistä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560 velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
ja Väylälle (Digiroad) https://vayla.fi/yksityistiet

 

MUUTA

Maanmittauslaitoksen julkaisu (2019) yksityistien tieyksiköinti
Yksityistien tieyksiköinti – Maanmittauslaitos

Suomen Tieyhdistyksen kotisivuilta löydät tietoa yksityisteistä
https://www.tieyhdistys.fi/