Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta

Varsinaiset jäsenet

Roger Turku, pj.
Eeva Holmström varapj.
Mats Lönnfors
Irene Malmberg
Fredrik Böhme

Vara jäsenet
Ilkka Relander
Henry Laitinen
Sonja Välkepinta
Juha Karvonen
Eija Henriksson

Muu

Mikael Karlsson, hallituksen edustaja
Markku Paakkarinen, vesiliikelaitoksen johtaja / esittelijä
Tove Ståhl, taloussihteeri / sihteeri