Affärsverket Lovisa Vattens direktion

Medlemmar

Roger Turku, ordförande
Eeva Holmström, vice ordförande
Mats Lönnfors
Irene Malmberg
Fredrik Böhme

Ersättare

Ilkka Relander
Henry Laitinen
Sonja Välkepinta
Juha Karvonen
Eija Henriksson

Övriga

Mikael Karlsson, st:s representant
Markku Paakkarinen, vattenaffärsverkets direktör / föredragande
Tove Ståhl, ekonomisekr. / sekreterare