Affärsverket Lovisa Vattens direktion

Medlemmar

Mikael Karlsson, ordförande
Eeva Holmström, vice ordförande
Mats Lönnfors
Irene Malmberg
Fredrik Böhme

Ersättare

Ilkka Relander
Henry Laitinen
Sonja Välkepinta
Juha Karvonen
Eija Henriksson

Övriga

Markus Sjöholm, st:s representant
Maria Sippala, vattenaffärsverkets direktör / föredragande
Tove Ståhl, ekonomisekr. / sekreterare