Tietoa asiakkaan vastuista ja velvollisuuksista

Tonttijohdot yhdistävät kiinteistön Loviisan Vesiliikelaitoksen runkoverkostoon. Tonttijohtoja ovat tonttivesijohto ja- jätevesiviemäri.

Tonttivesijohdot ja viemärit ovat kiinteistönomistajan vastuulla. Omistaja vastaa myös niiden mahdollisista korjauskustannuksista. Vastuunjako on sama huolimatta siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai vuokratontille tai onko kyseessä pientalo, kerrostalo vai yrityskiinteistö.

Loviisan Vesiliikelaitoksen vastuu alkaa runkojohdosta tai- kaivosta, johon kiinteistö liittyy omalla putkellaan.