Jäteveden puhdistus

Loviisan kaupungin jätevedet puhdistetaan pääosin Vårdössä. Lisäksi Liljendalissa on jatkuvatoiminen pienpuhdistamo.

Vårdön edustalla seurataan jätevesien mahdollisia vaikutuksia vuosittain. Viimeisin raportti on luettavissa alla olevan linkin kautta.

Vårdön puhdistamon vesistötarkkailu

Vårdön jätevedenpuhdistamo

Vårdön jätevedenpuhdistamo sijaitsee Loviisan kaupungissa Vårdön niemellä meren tuntumassa noin 8 km kaupungin keskustasta etelään. Puhdistamo otettiin alun perin käyttöön vuonna 1969, mutta puhdistamo uusittiin kokonaan vuonna 2001 biologis-kemialliseksi laitokseksi. Fosfori saostetaan kemiallisesti sekä rinnakkaissaostuksella että jälkikäsittelyssä flotaatiolla. Flotaatiokäsittely otettiin käyttöön vuonna 2010. Puhdistamon biologinen osa on kaksilinjainen. Tulopumppaamon jälkeen laitoksen yksikköprosessit ovat välppäys, ilmastettu hiekanerotus, biologinen aktiivilietekäsittely, jälkiselkeytys ja jälkikäsittely (flotaatio).

Vårdön jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet johdetaan Loviisanlahden suulle, Vårdö-saaren itäpuolelle, noin 800 metrin etäisyydelle rannasta. Veden syvyys purkupaikalla on noin 3,5 m.

Vårdön puhdistamon vuosiyhteenveto 2023

Vårdön puhdistamo sisältä

Liljendalin jätevedenpuhdistamo

Liljendalin jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1987. Puhdistamo on tyypiltään bioroottorilaitos, jossa saostuskemikaalina käytetään polyalumiinikloridia (PAX-XL100). Laitos koostuu seuraavista yksikköprosesseista: rumpusiivilöinti, tasausallas, bioroottori (2 kpl), pikasekoitus ja flokkaus sekä jälkiselkeytys. Puhdistamolla käsitellyt vedet johdetaan purkuputkella Koskenkylänjokeen.

Liljendalin puhdistamon vuosiyhteenveto 2023

Liljendalin puhdistamo

Liljendalin puhdistamo sisältä