Talousveden riskiarviointi

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen hyväksyi riskinarvioinnin 2019.

Riskinarvioinnin perusteella Loviisa–Ruotsinpyhtää -vedenjakelualueelta valvotaan tihennetysti fluoridia, sillä sitä esiintyy raakavedessä paljon. Riskinarvioinnin tulosten perusteella vedenjakelualueilta tutkitaan harvennetusti seuraavia muuttujia: torjunta-aineet, bentseeni, boori, 1,2-dikloorietaani, seleeni, syanidit, tetra- ja trikloorieteeni, uraani, PAH-yhdisteet, bentso(a)pyreeni ja antimoni.

Perustelu: WSP:ssä todetaan, että riittävä raakavesivalvonta on kerran viiden vuoden välein ja raakavesivalvonta myös Isnäsissä, Hagabölessä ja Koskenkylässä kerran viidessä vuodessa.

Kalium tutkitaan Panimonmäen vesistä, koska Panimonmäen pohjavesialue sijaitsee sellaisella alueella, jossa käytetään reilusti liukkaudentorjuntakemikaaleja, esimerkiksi moottoritie. WSP:ssä todetaan, että määritys suoritetaan neljä kertaa vuodessa.

Lisäksi valvotaan alkaliteettia, hiilidioksidia, kalsiumia ja kovuutta, jotka eivät sisälly sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksessa 1352/2015 säädettyihin muuttujiin.

Perustelu: seurataan alkaloinnin toimivuutta ja varmistetaan, että lähtevä vesi on verkoston kannalta hyvänlaatuista.

Alkaloinnin parametrien tarkkailutiheys ja määrät: raakavedestä määritetään neljä kertaa vuodessa pH, alkaliteetti ja hiilidioksidi mutta kalsium kerran vuodessa. Lähtevästä vedestä määritetään aina pH, alkaliteetti ja kerran kalsium.

Loviisan Vesiliikelaitoksen pienillä laitoksilla Hagabölessä, Koskenkylässä ja Isnäsissä ei tarvitse tarkkailla kovuuden tai kalsiumin muutosta, eli tarkkaillaan kovuutta vain raakavedestä, koska lipeän annostus ei muuta kovuutta. Huom! Isnäsissä raakavesi on myös lähtevä vesi: ei lipeän annostelua. Panimonmäen lähtevästä vedestä, johon on sekoittunut Myrskylän vesiä, on hyvä mitata myös kovuus ja/tai kalsium, koska Myrskylän vedet vaikuttavat Panimonmäen lähtevän veden kovuuteen.