Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta

Varsinaiset jäsenet

Mikael Karlsson, pj.
Eeva Holmström varapj.
Mats Lönnfors
Irene Malmberg
Fredrik Böhme

Vara jäsenet
Ilkka Relander
Henry Laitinen
Sonja Välkepinta
Juha Karvonen
Eija Henriksson

Muu

Markus Sjöholm, hallituksen edustaja
Maria Sippala, vesiliikelaitoksen johtaja / esittelijä
Tove Ståhl, taloussihteeri / sihteeri

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäkuukausia. Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään aina kokouksessa kohdassa ”Muut asiat”.