Yleinen arvonlisäverokanta nousee

Suomen hallitus on esittänyt yleisen arvonlisäverokannan nostamista 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen.

Uutta arvonlisäverokantaa tullaan soveltamaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 prosenttia. Tästä johtuen myös Loviisan vesiliikelaitoksen veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen sekä palvelumaksujen arvonlisävero tulee nousemaan.

Muutokset tulevat voimaan sen mukaisesti, mitä eduskunta asiasta päättää.

Mikäli eduskunta päättää arvonlisäveron nostosta hallituksen esityksen mukaisesti, muuttaa Vesiliikelaitos laskutusrytmiä seuraavasti: elokuussa laskutetaan heinä-elokuun käyttö- ja perusmaksut. Arvonlisäveromuutoksen tultua voimaan syyskuun alusta, laskutetaan syyskuu erikseen. Lokakuusta alkaen palataan normaaliin laskutusrytmiin.