Rantatien pohjoisosan vesihuoltotyöt käynnistyivät

Loviisan Vesiliikelaitos tekee vesihuoltotyötä Rantatien pohjoisosan kohdalla. Työ on osa Rantatien kunnostushanketta ja työmaa-alue on Laivasillan ja Pitkäkujan välinen osuus.

Työn takia liikennettä ohjataan tarvittaessa liikennemerkein, mutta katu tullaan pitämään liikennöitävänä. Kevyenliikenteen väylä on osittain poikki koko työn ajan ja Loviisan Vesiliikelaitos suosittelee kevyelle liikenteelle Rantabulevardin käyttöä.

Työ valmistuu kesään 2018 mennessä, jonka jälkeen kaupungin tekninen toimi tulee jatkamaan katusaneerausta vesihuoltotyön jälkeen.

Uusi runkovesijohto ja tonttijohdot

Vesiliikelaitos rakentaa työalueelle uuden runkovesijohdon ja tonttijohdot. Jokaiselle kiinteistölle rakennetaan vesijohtovaraus tonttirajalle asti.

Jätevesiviemäreiden ja sadevesiviemäreiden osalta saneerataan olemassa olevat runkojohdot sekä tarkastetaan ja uusitaan tarvittaessa nykyiset tonttijohdot. Pitkäkujan päähän tullaan asentamaan uusi sadevesipumppaamo. Jokaiselle kiinteistölle, jolla ei vielä sellaista ole, asennetaan sadevesitonttiliittymävaraus.

Viemäreihin liittyvät työt koskevat runkoviemäreiden ja tonttirajan välistä osuutta. Kiinteistönomistaja voi sopia liittymisestä vesiliikelaitoksen kanssa.