Vedenjakelun keskeytys Isnäsin vedenottamon alueella 14.6.2018

Vedensaanti keskeytyy verkostotöiden takia Isnäsin vedenottamon alueella torstaina 14.6.2018 kello 8–18. Keskeytys koskee kaikkia kiinteistöjä (myös vesiosuuskunnat), jotka sijaitsevat Isnäsin vedenjakelualueella.

Vedenjakelu voidaan aloittaa ilmoitettua aikaisemmin, heti työn valmistuttua. Pahoittelemme vesikatkosta aiheutuvia haittoja sekä veden laadun hetkellistä huonontumista.

HUOMIOITAVAA

Käyttöönoton yhteydessä putkistoista voi irrota saostumia ja ruostetta, joista voi aiheutua veden sameutta ja värillisyyttä. Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia haittoja, mutta niistä saattaa aiheutua hanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja vaalean pyykin värjäytymistä. Putkistoihin on myös saattanut päästä ilmaa, joka voi aiheuttaa kolinaa ja pärskintää. Haittojen poistamiseksi suositamme veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu.

Työstä vastaa

Olof Sundberg, vesilaitostyöntekijä, puh. 0400 104 227

Markku Paakkarinen, vesiliikelaitoksen johtaja, puh. 0440 555 409

Päivystys, puh. 0440 555 902