Avbrott i vattendistributionen på Isnäs vattentagsområde 14.6.2018

Vattendistributionen på Isnäs vattentagsområde avbryts på grund av arbeten i stadens vattenledning torsdagen 14.6.2018 klockan 8–18. Berör alla fastigheter (också vattenandelslag) som finns på Isnäs vattendistributionsområdet.

Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelat, genast då arbetet är utfört. Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.

ATT TA I BEAKTANDE

Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras vilket medför att vattnet blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det förorsakar att kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad. I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs. För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att man låter vattnet rinna tills det klarnar.

För arbetet svarar

Olof Sundberg, vattenverksarbetare, tfn 0400 104 227

Markku Paakkarinen, direktör för vattenaffärsverket, tfn 0440 555 409

Dejour, tfn 0440 555 902