Vedenjakelun keskeytys Svenäsintiellä maanantaina 20.11.2017

Ilmoitamme, että kiinteistönne vedensaanti on keskeytynyt verkostotöiden johdosta.

Keskeytys   maanantaina              20.11.2017 klo 9.00 – 15.00

Vedenjakelu voidaan aloittaa ilmoitettua aikaisemmin, heti työn valmistuttua.

HUOMIOITAVAA

Käyttöönoton yhteydessä putkistoista voi irrota saostumia ja ruostetta, joista voi

aiheutua veden sameutta ja värillisyyttä. Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia

haittoja mutta niistä saattaa aiheutua hanojen ja pesukoneiden sihtien

tukkeutumista ja vaalean pyykin värjäytymistä. Putkistoihin on myös saattanut

päästä ilmaa, joka voi aiheuttaa ”kolinaa” ja pärskintää.

Haittojen poistamiseksi suositamme veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu.

Työstä vastaa: Markku Paakkarinen, vesihuoltopäällikkö puh. 0440 555 409

Kjell Holmberg puh. 0440 555 844

Päivystys puh.  0440 555 902

Pahoittelemme vesikatkoksesta aiheutuvia haittoja sekä veden laadun hetkellistä huonontumista.