Putkirikko korjattu / Koskenkylässä ongelmia vedenjakelussa 22.6.2021

Putkirikosta johtuen Koskenkylän alueella osittainen vesikatkos. Korjaustyöt ovat meneillään.

Veden päälle kytkennässä saattaa vesi olla harmaata ja pärskiä. Suosittelemme huuhtomaan, kunnes vesi kirkastuu.

 

Valitamme asukkaille koituvia haittoja.

 

Lisätietoja:

Kjell Holmberg 0440 555 844

Jani Felin 0440 555 848

Päivystäjä 0440 555 902