Pääviemärilinjan saneeraustyö Kappelinpuistossa

Tammikuun 2022 lopulla havaittiin viemärilinjan vuoto Kappelinpuistossa. Nykyisen pääviemärilinjan paikalle ehdotetaan nyt vaihdettavan uusi putki. Puiden juuret ovat täyttäneet 1937 asennetun putkiston, kun puita on kasvanut suoraan viemärilinjan päälle tai välittömään läheisyyteen. Näin ollen saneeraustyön arvioidaan vaativan noin 15 puun kaatoa linjan päältä ja läheisyydestä. Töiden aloittaminen vaatii vielä rakennusvalvonnan hyväksynnän ja Museoviraston tutkimusluvan.

Kuvaan on merkattu ehdotettu linjaus ja kaadettavaksi ehdotetut puut. Työmaa-alue tulisi käsittämään käytännössä puistolammikon lähes koko eteläpuolisen alueen. Aikataulullisesti saneeraushanke on kiireellinen. Työ on tehtävä sulan maan aikaan ja siten, että jälkityöt, kuten nurmikon ja uusien puiden istutus, voidaan tehdä ennen talven tuloa. Tavoitteena on, että asuntomessujen aikaan kesällä 2023 alue olisi jälleen käyttökunnossa.

Rakennusvalvonta kuulutti maisematyölupahakemuksen 3.5.2022 ja se on esillä kolmen viikon ajan.

Pääviemärin vuoto tammikuussa 2022

Tammikuun lopulla havaittiin viemärilinjan vuoto Kappelinpuistossa. Asiaa tutkittaessa selvisi, että vuoto sijaitsi puiston Kuningattarenkadun puoleisen pääviemärin kohdalla. Syyksi todettiin Itäisen Tullikadun puoleisen pääviemärilinjan täydellinen tukkeutuminen, joka padotti linjaa virtaussuunnassa ylöspäin. Kyseessä oleva pääviemäri johtaa Loviisan kaupunkitaajaman koko läntisen osan jätevedet keskustan läpi eteenpäin, eli se on elintärkeä osa kaupungin jätevesiverkostoa.

Tilapäinen ratkaisu

Tapahtuman sattuessa talvi oli kovimmillaan, pakkasta ja lunta oli reilusti. Koska pikaiset korjaustoimet kaivamalla olivat mahdottomat, päädyttiin tilapäisratkaisuun jossa pintavetona ohitettiin yksi kaivoväli pumppaamalla. Ratkaisu on toiminut, mutta on toiminnaltaan haavoittuva eikä voi jäädä pitempään paikalleen.

—-

Vesiliikelaitoksen perustelut uuden putken tarpeelle

Olemme tutkineet erilaisia vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi ja päätyneet siihen, että nykyisen linjan paikalle vaihdetaan uusi putki.

Perusteena on toiminnallisuus, sillä nykyinen linja on rakennettu 1937 ja toiminut tähän asti, kunnes puiden juuret ovat lopulta täyttäneet putkiston.

Toisena perusteena on se, että arkeologisesti arvokkaalla alueella on perusteltua kaivaa jo ennen rikottuun maaperään, jolloin arkeologinen valvonta on kevyempää. Olemme sopineet Mikroliitti Oy:n toimitusjohtajan kanssa, että he hakevat Museovirastolta tutkimusluvan työmaata varten ja hoitavat tarvittavan valvonnan ja raportoinnin. Työtä ei tulla aloittamaan ennen tutkimuslupapäätöstä.

Kolmantena perusteena on se, että kyseessä olevalle linjavälille on kytketty useita taloliitoksia, jotka pitää myös jatkossa saada toimimaan.

Vesiliikelaitoksen perustelut tarpeelle kaataa puita puistossa

Ajan mittaan on päässyt käymään niin, että puita on kasvanut suoraan viemärilinjan päälle tai välittömään läheisyyteen, jolloin niiden juuret ovat päässeet tunkeutumaan betonisen linjan sisään ja tukkineet sen lopulta kokonaan. Jotta saneeraustyö on mahdollista tehdä, vaatii se puiden poistoa riittävissä määrin linjan päältä ja läheisyydestä. Arviolta noin 15 puuta tulee kaataa ennen kaivuutyön aloittamista ja kaivuutyön edetessä. Myös yksittäisiä puita tulee kaataa tarpeen mukaan mikäli välttämätöntä. Kaadettavat puut on kuvassa merkattu rasteilla.

Infraosaston lausunto Kappelinpuiston vesihuolto korjauksiin