Vedenjakelun keskeytys Pikkukujalla torstaina 5.7.2018

Kiinteistönne vedensaanti keskeytyy verkostotöiden johdosta.

torstaina 5.7.2018 klo 9.00 – 12.00

Vedenjakelu voidaan aloittaa ilmoitettua aikaisemmin, heti työn valmistuttua.

HUOMIOITAVAA

Käyttöönoton yhteydessä putkistoista voi irrota saostumia ja ruostetta, joista voi

aiheutua veden sameutta ja värillisyyttä. Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia

haittoja mutta niistä saattaa aiheutua hanojen ja pesukoneiden sihtien

tukkeutumista ja vaalean pyykin värjäytymistä. Putkistoihin on myös saattanut

päästä ilmaa, joka voi aiheuttaa kolinaa ja pärskintää.

Haittojen poistamiseksi suositamme veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu.

Työstä vastaa

Dennis Björklund, LVI-tarkastaja. puh. 0440 555848

Päivystys puh.  0440 555902

Pahoittelemme vesikatkosta aiheutuvia haittoja sekä veden laadun hetkellistä huonontumista.