Toimintamme 1.8.2020 alkaen

Opetushallitus on antanut ohjeistuksen Vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämisestä 1.8.2020 alkaen.

  • Turvaetäisyyksien (1-2 m) toteuttamiseksi, on joillakin kursseilla jouduttu rajaamaan osallistujen lukumäärään aiempia vuosia pienemmäksi.
  • Etäopetusta toteutetaan lukuvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan tilanteen niin vaatiessa.

Ohjeistus on luettavissa osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vapaan-sivistystyon-koulutuksen-toteuttaminen-182020-alkaen.

Tervetuloa kursseillemme terveenä ja oireettomana. Muista myös hyvä käsihygienia ja huomioi turvallinen etäisyys muihin kurssilaisiin.