Koronavirustilanteen vaikutus toimintaamme

Kansalaisopiston kurssien tilanne

Kansalaisopiston kurssit keskeytyvät ajalle 18.3.-13.4.2020. Osalla kursseista on enää muutama kokoontumiskerta jäljellä. Osa kursseista päättyy kokonaan tänä keväänä ja osalle opettajat ovat sopineet etätehtävistä tai kokoontumisesta tauon jälkeen. Tilanne vaihtelee kurssin ja opettajan tilanteen mukaan.

Pitkillä kursseilla ei lähdetä kurssimaksujen palautuksiin, sillä kyseessä on meistä riippumaton force majeur –tilanne ja palautukset jäisivät alle 10 euron.

Lyhytkurssit, jotka eivät ole vielä alkaneet, pyritään siirtämään vielä tänä keväänä pidettäviksi.