Tuntiopettajalle

TUNTIOPETTAJANA VALKON KANSALAISOPISTOSSA

Tälle sivulle on kerätty Valkon kansalaisopiston tuntiopettajia koskevaa tietoa.

Tuntiopettajan toimenkuva

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017, liite 12, § osio F: ”Tuntiopettaja otetaan työsopimuksessa mainittua opetusta antamaan”. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu:

 • oppitunnin valmistelu
 • oppitunnin pito
 • päiväkirjan täyttäminen
 • oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt
 • oman kurssin opetussuunnitelma
 • opetukseen ja palkanmaksuun liittyvien asiakirjojen täyttäminen ja palautus
 • kurssipalautteen kerääminen
 • opetusmateriaalin kopiointi
 • tutustuminen opetusvälineisiin ja niiden käyttöön
 • osallistuminen omien kurssien markkinointiin
 • osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin.

Päiväkirja

Päiväkirja on virallinen asiakirja ja arkistoitava dokumentti opetuksen toteutumisesta, se säilytetään ikuisesti. Täytä päiväkirja jokaisella opetuskerralla merkitsemällä läsnäolijat. Paperinen päiväkirja palautetaan kurssin päätyttyä Lovinfoon.

Ota käyttöön sähköinen päiväkirja

Opettaja voi pitää myös sähköistä päiväkirjaa Hellewissä. HelleWi toimii sekä internet-selaimella ja
älypuhelinsovelluksella. HelleWistä voi myös seurata omien kurssien ilmoittautumisia, lähettää viestejä opiskelijoille ja päivittää henkilökohtaisia tietojaan. Sähköinen päiväkirja korvaa paperisen päiväkirjan.

Hellewin käytön ohjeet saat ladattua tämän sivun oikeasta yläreunasta.

Oppitunti

Oppitunnin kesto on 45 min. Kaksi oppituntia voidaan pitää tauotta peräkkäin (1 h 30 min). Kahden oppitunnin jälkeen on pidettävä 15 min tauko. Useamman oppitunnin pituisilla kurssikerroilla taukoja voi yhdistää pidemmiksi tauoiksi. Taukoa ei kuitenkaan voi pitää kurssikerran lopussa. Sovi tauoista opintoryhmäsi kanssa.

Vakuutukset

Loviisan kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka tietyin rajoituksin kattaa opetustilanteessa tapahtuneet tapaturmat. Vakuutus ei kata kurssilaisten töitä. Vahinkotapauksissa saa lisätietoja rehtorilta.

Palkanmaksu ja siihen liittyvät asiakirjat

Henkilötiedot lähetetään vastuuopettajalle. Työsopimukset jaetaan
tuntiopettajakokouksessa. Palkka on tilillä seuraavan kuukauden 14. päivä.

Toimita myös verokortti tai kopio siitä kirjepostina osoitteeseen:
Sarastia Oy, Loviisan palkat
Arvi Karistonkatu 1B
13100 Hämeenlinna.

Palkkaerittely tulee suoraan tuntiopettajan verkkopankkiin.

Tuntiopettajan ei tarvitse hakea erikseen palkkaa, vaan palkka maksetaan Hellewiin merkittyjen tuntien mukaan. Mikäli siirrät tuntejasi, ilmoita siitä vastuuopettajalle.

Matkakorvaukset

Korvaus oman auton käytöstä vuonna 2019 on 0,43 €/km vähennettynä omavastuuosuudella 12 km meno- ja paluumatkalta. Muiden kulkuneuvojen osalta säilytä kuitti matkalaskun liitteeksi. Matkalasku on jätettävä kahden kuukauden sisällä viimeisestä matkasta. Kyseisen kalenterivuoden matkan on kuitenkin haettava samana vuonna.

Matkalaskulomakkeet

Täytetty lomake toimitetaan osoitteeseen anna.huhta@loviisa.fi.

Loviisan kaupungin työntekijät voivat varata käyttöönsä sähköauton.

Tuntiopettaja-asunto

Liikenneyhteydet Loviisasta on heikentyneet viimeisen vuoden aikana. Mikäli sinun pitää opetuksesi mahdollistamisen vuoksi yöpyä Loviisassa, voit käyttää kaikille tuntiopettajille tarkoitettua Aleksanterinkadulla olevaa asuntoa. Muista varata yöpyminen ajoissa.

 • Varaukset vastuuopettajan kautta
 • Omavastuuosuus 10 euroa yö → voit maksaa Lovinfoon
 • Asunnossa on käytettävissä kahvia, teetä, käsipyyhe, peitto ja tyyny
 • Avaimet voit noutaa Mi-talolta → sovi avainten noudosta vastuuopettajan kanssa
 • Tarvitset mukaasi omat lakanat ja pyyhkeen

Materiaalikorvaukset

Kurssilaiset hankkivat pääsääntöisesti itse kurssilla tarvitsemansa materiaalit.
Joidenkin kurssien hintaan sisältyy materiaalimaksu, jolloin opettaja laskuttaa opistolta hankkimansa materiaalin kuitteja vastaan. Laskutus tapahtuu käyttämällä Sarastian eMaksumääräyslomaketta: https://lomakkeet.kuntapro.fi/sivu.aspx?taso=1&id=245. Laskutuslomakkeeseen tulee merkitä Valkon kansalaisopiston tilaajatunnus L406.
Ohjeet eMaksumääräyslomakkeen täyttämiseen löytyvät tämän sivun oikeasta yläreunasta.

Käytännöt oppitunteihin liittyvistä muutoksista

Jos sairastut, ilmoita siitä Lovinfoon. Lovinfo peruuttaa opintokerran ilmoittamalla peruutuksesta suoraan opiskelijoille tai varmistamalla, että peruutusilmoitus on kurssipaikalla.

Avaimet

Avaimet Loviisan kaupungin tiloihin saa Lovinfosta. Yhdyshenkilöt hoitavat avaimet alueensa toimipisteisiin.

Henkilötietojen käsittely

Valkon kansalaisopisto rekisterinpitäjänä tallentaa opiskelijoidensa henkilötietoja sähköisesti ylläpidettäviin järjestelmiin kurssien hallinnointia ja laskutusta varten. Rekistereistä on laadittu tietosuojaseloste ja se löytyy Loviisan kaupungin kotisivuilta osoitteesta https://www.loviisa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/hallinto/tietosuojaselosteet/. Tämän sivun kautta voi myös tehdä rekisteritietojen tarkastuspyynnön ja rekisteritietojen korjausvaatimuksen.

Opettaja ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin. Älä siis jätä päiväkirjaa tai puhelinnumeroita näkyville.

Valokuvaamisesta opiston tilaisuuksissa

Kuvatessasi kurssitilanteessa pyydä lupa kurssilaisilta. Muista myös mainita, että kuvia saatetaan käyttää netissä tai julkaisuissa. Tämä on tarpeen myös, jos aiot itse tehdä paperisia monisteita muille jaettavaksi.

Jos kurssilla on alaikäisiä, pyydä kirjallinen lupa kuvaamiseen ja kuvien käyttämiseen opiskelijan vanhemmilta.

Opiston julkisissa tilaisuuksissa, kuten juhlat ja luennot, voi kuvata vapaasti. Kuvien julkaisemiseen ei tarvita erillistä lupaa paikalla olevilta henkilöiltä.

Tekijänoikeus

Opistolla on kopiointilupa (KOPIOSTO) sekä lupa laillisesti hankitun musiikin käyttämiseen opetuksessa (GRAMEX). Lisätietoa www.kopiraitti.fi.