Tuntiopettajalle

Tuntiopettajan työnkuva

”Tuntiopettaja otetaan työsopimuksessa mainittua opetusta antamaan. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajainkokouksiin.” (OVTES 2022-2025, 12 §)

Muihin tehtäviin kuuluu:

”Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Palkkio em. tehtävistä määräytyy 13 §:n mukaan.” (OVTES 2022-2025, 12 §)

~ ~ ~

Tärkeää tietoa

Avaimet

Avaimet saa Loviisan kaupungin tiloihin Lovinfosta, Lapinjärven kunnan tiloihin Lapinjärven yhteyspalvelupisteestä.  Vastuuopettaja selvittää tarvittaessa, mistä avain muihin tiloihin on saatavissa. Muista palauttaa avain kurssin loputtua. Huomioithan että jos hukkaat Iloq-avaimen, veloitetaan uuden avaimen koodaamisesta Lovinfossa 50 €.

Hellewi

Hellewi on kurssinhallintajärjestelmämme, Hellewistä saa esim. kurssipäiväkirjan ja Hellewissä voi myös tarkkailla ilmoittautumistilannetta. Hellewin ohjeet löytyvät täältä.

Henkilötiedot

Ilmoita vastuuopettajalle ja opistosihteerille, jos henkilö- tai yhteystietoihisi tulee muutoksia.

Ilmoittautuminen

Opettajat eivät ota vastaan kurssi-ilmoittautumisia. Kurssi-ilmoittautumiset aina asiakaspalvelun/Lovinfon tai lovmi.fi-sivuston kautta.

Järjestyssäännöt

Johtokunta hyväksyi 7.3.2023 opistolle järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt löytyvät täältä. Järjestyssäännöillä haluamme varmistaa turvallisen tilan kaikille, sekä henkilökunnalle että kurssin osanottajille.

Kansalaisopistojen liitto

Kansalaisopistojen liiton eli KoLin sivuilta löytyy koulutusta ja yleistä tietoa vapaasta sivistystyöstä.

Kurssiarviointi

Opisto lähettää kurssiarviointilomakkeet osallistujille kurssin päätyttyä. Palautetta kursseista ja kurssitoivomuksia voi lähettää myös sähköpostilla lovmi@loviisa.fi tai käyttämällä palautelomaketta. Lomakkeen voi lähettää nimettömänä tai nimellä. 

Kurssiesite

Tutustu paperiesitteeseen tai nettiesitteeseen, siellä on paljon infoa (mm. työttömien alennus, opintosetelit, sisaralennus…)

Kurssisuunnittelu

Tarkista ajantasainen tieto kurssisuunnittelusta ja deadlineista vastuuopettajaltasi! Lähetä kurssitietosi vastuuopettajallesi huhtikuun aikana. Laadi lyhyehkö kurssikuvaus, muista että kurssisisällön tulee vastata kurssikuvausta. Sovi myös mahdollisten materiaalimaksujen järjestelyistä.

Loma-ajat

Opiston urheiluloma on viikolla 8. Syyslukukausi käsittää viikot 36–48, kevätlukukausi viikot 2–15. Pääsiäisloma alkaa kiirastorstaina klo 18. Muista ilmoittaa vastuuopettajallesi, jos poikkeat sovituista ajoista. Toivomme että sovittuja aikoja ei muutettaisi. Lasten kurssit noudattavat koulujen loma-aikoja. Esitteessä ilmoitettuihin kurssiaikoihin ei ole toivottavaa tehdä muutoksia. Jos siis suunnittelet reissua, kannattaa suunnitella kurssi sen mukaan.

MATERIAALIT

Vastuuopettaja tekee oppiainekohtaisia materiaalitilauksia. Keskustele aina vastuuopettajan kanssa, kun tarvitset opetusmateriaaleja. Kaikkiin hankintoihin tarvitaan rehtorin lupa. Kun opettaja hankkii materiaaleja kurssille, rahapalautuksen saa täyttämällä maksumääräyslomakkeen, liittämällä siihen kuitit ja lähettämällä ne opistosihteerille (monica.jawara@loviisa.fi).  

Matkakulut

Matkakulut maksetaan Loviisan paikallisen sopimuksen mukaan. Omavastuuosuus on 12 km eli 6 km/suunta). Joukkoliikenteen käyttäjän tulee liittää kuitit matkalaskuun. Matkalaskulomakkeen voit ladata tästä tai sivun oikeasta reunasta. Matkalasku palautetaan viimeistään 2 kk matkan jälkeen opistosihteerille sähköpostilla. Huom. Tuntiopettajat saavat käyttää Loviisan kaupungin sähköautoja ilmaiseksi.

Määrävuosikorotus

  • Tuntipalkkaan lisätään 6 % määrävuosikorotus, jota vähintään 16 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voi hakea, jos hän on kolme kalenterivuotta (156 viikkoa) opettanut em. tuntimäärän omassa tai muussa kansalaisopistossa.
  • Tuntipalkkaan lisätään 4 % määrävuosikorotus, jota vähintään 16 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voi hakea, jos hän on viisi kalenterivuotta (260 viikkoa) opettanut em. tuntimäärän omassa tai muussa kansalaisopistossa.
  • Tuntipalkkaan lisätään vielä 4 % määrävuosikorotus, jonka vähintään 16 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voi hakea, jos hän on seitsemän kalenterivuotta (364 viikkoa) opettanut em. tuntimäärän omassa tai muussa kansalaisopistossa. 

Jos haluat hakea määrävuosikorotusta, ole yhteydessä rehtoriin.

Opetusvälineet

Olethan yhteydessä hyvissä ajoin ennen kurssin alkua vastuuopettajaasi, jos tarvitset jotain tiettyä opetusvälinettä, esim. videotykkiä.

Oppitunti

Palkka maksetaan per opetustunti, opetustunnin kesto 45 min. Suunnittelu sisältyy tuntipalkkaan eikä sitä korvata erikseen.

Palkkaus

Palkkaus kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti (löytyy netistä tai rehtorilta), palkanmaksu kuukausittain yleensä 14. päivä. Palkka maksetaan Hellewiin merkittyjen tuntien perusteella, ilmoita siis aina vastuuopettajallesi, jos siirrät tunteja.

Peruminen

Kurssilaisen tulee perua osallistumisensa kurssille Lovinfossa.

Päiväkirja

Kurssipäiväkirja on sähköinen ja löytyy Hellewistä. Päiväkirjan täyttäminen on pakollista. Päiväkirjaan tulee merkitä kurssikertaan osallistuneiden lisäksi tunnilla käsitelty aihe.

Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriote tulee esittää rehtorille nähtäväksi ennen alaikäisten kanssa tapahtuvan työn aloitusta.

Sairausaika

Sairastuessasi ilmoita mahdollisimman pikaisesti Lovinfoon ja vastuuopettajallesi niin välitämme tiedon kurssilaisille. Tuntiopettajalla on oikeus sopimuksen mukaiseen korvaukseen sairausajasta.

Sähköposti

Lähetämme tärkeitä tiedotteita sähköpostitse, joten sähköpostin seuraaminen ja lukeminen säännöllisesti on tärkeää. Myös Hellewi-sovelluksen käyttöönotto vaatii sähköpostiosoitteen.

Tapaturmat

Sekä kansalaisopiston henkilökunta että kurssien osanottajat on vakuutettu tapaturman varalta. Kurssien osanottajien hoitokuluja korvataan julkisella puolella.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Lovmille valmistuu lukuvuoden 2023-2024 aikana oman Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Loviisan kaupunki on tehnyt henkilöstölle tarkoitetun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jota myös kansalaisopisto toteuttaa.

Tekijänoikeudet

Opistolla on kopiointilisenssi (KOPIOSTO) ja kaupungilla on lisenssi musiikin toistoon (Gramex, Teosto), muista toimia tekijänoikeuksien varassa. Katso esim. www.kopiosto.fi.

Tietosuoja

Muistathan, että opiskelijoiden henkilö- ja yhteystietoja ei saa luovuttaa eteenpäin ja niitä saa käyttää vain opistotyössä. 

Turvallinen ympäristö

Kaikilla on oikeus turvalliseen ympäristöön, niin opettajilla kuin kurssien osanottajilla. Loviisan kaupungilla on ohjeet siitä, miten toimitaan tilanteessa, jossa on koettu epäasiallista kohtelua tai häirintää. Lisätietoja rehtorilta tai vastuuopettajalta. Tuntiopettajan tulisi ilmoittaa havaitsemistaan puutteista opetustilassa. Ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta voi tehdä myös Loviisan kaupungin henkilöstöyksikön kautta, HR@loviisa.fi.

Työsopimus

Saat sähköisen sopimuksen työsuhteestasi. Sopimus on määräaikainen, kurssin ajalle. Tarkista tiedot ja allekirjoita sopimus Vismasignin kautta.

Työterveys

Pitkän palvelussuhteen tuntiopettajat, joilla on yli 14 viikkotuntia opetusta Lovmiissa, kuuluvat työterveyden piiriin. Lisätietoja rehtorilta.

Valokuvaus

Käytämme mielellämme kuvia tiedotuksessamme ja markkinoinnissa (Facebook, Instagram, paikallislehdet). Kuvatessasi kurssilaisia ja tuotteita, muista kysyä heiltä lupa kuvien käyttämiseen.

Verokortti

Sarastia hoitaa Loviisan kaupungin palkkoja. Lähetä verokortti Sarastialle sähköisesti: asiakaspalvelu.sarastia.fi (tai poikkeustapauksissa postitse: Sarastia Oy, PL 34, 00531 Helsinki).

Vähimmäisosallistujamäärä

Kurssisi voi alkaa, jos viikkoa ennen kurssin alkamispäivää kurssille on ilmoittautunut 7 (seitsemän) henkilöä. Pyhtään ja Lapinjärven, sekä verkkokurssien vähimmäisosallistujamäärä on 5 (viisi). 1.8.2024 lähtien vähimmäisosallistujamäärä on seitsemän vain Loviisan keskustassa. Loviisan keskustan ulkopuolella olevilla alueilla sekä Lapinjärvellä, Pyhtäällä ja verkkokursseilla vähimmäisosallistujamäärä on viisi.