Opetussuunnitelma

Taiteen perusopetus ​​perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut järjestää taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityössä. Loviisan taidekoulu -nimitystä käytetään kuvaamaan Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitutin järjestämää taiteen perusopetusta tässä opetussuunnitelmassa ja opiston toiminnassa.

Tämä opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 20.9.2017 antamiin yleisen oppimäärän perusteisiin ja koskee kuvataidetta ja käsityötä. Opetushallitus päättää myös oppilaan arvioinnista ja todistukseen merkittävistä tiedoista (laki taiteen perusopetuksesta, 8. §).

Loviisan taidekoulun opetussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu oppilaiden yksilölliset tarpeet ja valmiudet, taiteenalan traditio ja paikallinen kulttuuriperintö, taiteenalan kansalliset ja kansainväliset muutokset, jatko-opintojen vaatimukset sekä oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön omaleimaisuus.

Taiteen perusopetusta koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältyy Loviisan kansalaisopiston yleiseen tasa-arvosuunnitelmaan.