Loviisan taidekoulu

Tervetuloa Loviisan taidekouluun opiskelemaan taiteen perusopetuksen mukaisesti! Loviisan taidekoulusta saat elinikäisen mielenkiinnon taiteeseen ja kulttuuriin. Linkki taidekoulun sivuille www.loviisantaidekoulu.fi

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia. Tämä määrä jakautuu kahteen osaan niin, että yhteisiä opintoja on 300 ja teemaopintoja 200 tuntiyksikköä. Yksi oppitunti kestää 45 minuuttia. Loviisan taidekoulussa voi opiskella lukuvuonna 2022-23 kuvataidetta ja käsityötä.

Käsityö

Käsityön tehtävänä on tarjota oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Opinnoissa luomme pohjaa myönteiselle suhtautumiselle käsityöhön. Tuemme oppilaan kasvua ja itsetuntemusta ja kannustamme omaan ilmaisuun ja ongelmanratkaisuun. Tutustumme eri materiaaleihin, tekniikoihin ja työkalujen turvalliseen käyttöön. Ennen kaikkea korostamme tekemisen iloa ja uuden keksimistä.

Kuvataide

Kuvataiteen opintojen tavoitteena on oppia taiteenalan perustaitoja sekä tukea oppilaan taiteellisen ilmaisun kehittymistä ja suhdetta taiteeseen. Kuvan kielen oppimiseksi harjoittelemme visuaalista havaitsemista ja -ajattelua. Taiteen tekemisessä kokeilemme erilaisia työkaluja, materiaaleja ja teknologisia mahdollisuuksia. Tutustumme erilaisiin visuaalisiin miljöisiin sekä taiteen aikakausiin, lisäksi haemme aiheita oppilaiden omista kokemuksista, havainnoista ja heille merkityksellisistä kuvakulttuureista. Pyrimme siihen, että oppilas saa opinnoista visuaalista lukutaitoa eli kyvyn tulkita visuaalista kulttuuria ja keskustella erilaisista näkemyksistä – samalla kun hän voimaantuu ja nauttii omasta taiteellisesta työskentelystään.

Ilmoittautuminen

lmoittautuminen lukuvuoden 2022-23 kursseille on avoinna

Ilmoittaudu internetin kautta osoitteessa www.opistopalvelut.fi/loviisa

Puhelimitse: 019 555 555

Lovinfo: henkilökohtaisesti Lovinfossa (Mariankatu 12 A)

Jatkavilla oppilailla on etuoikeus paikkaan. He voivat ilmoittautua jo toukokuussa. Oppilas voi osallistua myös vain yhdelle kurssille eli hypätä mukaan milloin vain. Ikäsuosituksista voidaan joustaa esimerkiksi jotta lapsi pääsisi ystävän tai sisaruksen kanssa samaan ryhmään. Opettajan kanssa on kuitenkin hyvä sopia onko oppilas taidoiltaan ryhmään sopiva.

Hinnat

Kurssien hinnat löytyvät kurssikuvausten yhteydestä. Materiaalit sisältyvät kurssin hintaan.

Alennukset

Sisaralennus. Jos useampi lapsi samasta perheestä osallistuu samalle kurssille, maksaa ensimmäinen täyden kurssimaksun. Sisarukset maksavat puolet kurssimaksusta. Taiteen perusopetusryhmiin osallistuvat sisarukset saavat alennuksen myös osallistuessaan eri ryhmiin. Mikäli olet oikeutettu alennukseen, tulee kurssille ilmoittautuminen tehdä Lovinfossa. Alle 16-vuotiaiden lasten vanhemmat, jotka molemmat ovat työttömiä, voivat hakea kirjallisesti vapautusta lapsensa kurssimaksuista (ei koske raaka-aine- ja materiaalimaksuja).

Muuta

Taidetta tehdessä voivat vaatteet sotkeentua. Pakkaa mukaan vaihto- tai suojavaatteet, jos näin ei saa käydä. Taidetta tehdessä voi myös tulla nälkä, joten omat eväät ovat tietysti sallittuja.

Lapsista ja teoksista otetaan kuvia opetustilanteissa, ja näitä kuvia käytetään Loviisan taidekoulun eri viestintäkanavissa erikseen pyydetyllä luvalla.

Todistukset

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus opintojen suorittamisen jälkeen (500 h). Pyydettäessä saa osallistumistodistuksen.