Vår verksamhet fr.o.m. 1.8.2020

Utbildningsstyrelsen har gett anvisningar för undervisning inom fria bildningen fr.o.m. 1.8.2020.

  • För att säkerhetsavstånd (1-2m) på kurserna ska kunna verkställas har en del kursers deltagarmaximum sänkts från tidigare år.
  •  Distansundervisning verkställs under läsåret i mån av möjlighet om situationen kräver det.

Anvisningarna kan läsas på adressen https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/genomforande-av-utbildningen-inom-det-fria-bildningsarbetet-fran-och-med

Välkommen på kurs om du är frisk och symptomfri! Vänligen kom ihåg god handhygien och säkerhetsavstånd till andra deltagare.