Vårterminen börjar måndag 8.1.2018. Vårens nya kurser syns redan i nätbroschyren och publiceras även i Nya Östis 14.12 och Loviisan Sanomat 15.12. Anmälning till vårens nya kurser fr.o.m. fredag 15.12 kl. 12. De kurser som fanns med i höstens broschyr kan man redan anmäla sig till. Till nätanmälan och aktuellt