1.12.2021

Användning av munskydd

I Nyland har det trätt i kraft en omfattande rekommendation om att använda munskydd för alla invånare som är 12 år och äldre oavsett nivån för vaccinationsskydd. Rekommendationen gäller tills 16.1.2022. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det vistas andra människor. Därmed rekommenderas användning av munskydd också på läroanstalter från årskurs 6 från och med 1.12.2021.

https://www.loviisa.fi/sv/nyheter/uppdaterade-munskyddsrekommendation-och-rekommendation-om-distansarbete-for-lovisa-29-11-2021/