26.4.2021:

De vuxnas närundervisning är ännu på paus i medborgarinstitutet. Mer information får vi denna vecka. Vi har börjat återbetala de avbrutna kursernas avgifter. Återbetalningen gäller den andelen timmar som inte har kunnat förverkligas som när- eller distansundervisning. Om du har betalat din avbrutna kurs med Smartum-sedel, kontakta Mervi Riski tfn 040620 3833 eller mervi.riski@loviisa.fi. Inhiberade, redan betalda kortkurser återbetalas i sin helhet. Kontakta Lovinfo senast 30.4.2021, om du vill att din kursavgift återbetalas, tfn 019 555 555 eller lovinfo@loviisa.fi 

Coronainstruktioner

Kom endast frisk till kurserna. Maximideltagarantalet på kurserna har minskats så att säkerhetsavstånd kan hållas. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel före du kommer och då du lämnar kursutrymmet. Hosta och nys i en näsduk som sedan slängs bort eller hosta i armvecket. Håll säkerhetsavstånden också utanför klassen. Vi rekommenderar att man använder munskydd på kurserna. I motionskurser kan munskyddet användas då man förflyttar sig till motionsutrymmet och i omklädningsutrymmen.