18.3.2021:

Institutets närundervisning för vuxna är fortfarande på paus. När det klarnar om närundervisning ännu kan ordnas under våren börjar institutet genomföra återbetalningar av kursavgifter för avbrutna kurser. Återbetalning görs i regel på den andelen lektioner som inte har förverkligats som när- eller distansundervisning. Med smartum sedel betalda kurser återbetalas inte. Vid kortkurser som inhiberats helt återbetalas kursavgiften om den har betalats i samband med anmälningen. Kontakta Lovinfo för återbetalning av avgiften, tfn 019 555 555 eller lovinfo@loviisa.fi.

Coronainstruktioner

Kom endast frisk till kurserna. Maximideltagarantalet på kurserna har minskats så att säkerhetsavstånd kan hållas. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel före du kommer och då du lämnar kursutrymmet. Hosta och nys i en näsduk som sedan slängs bort eller hosta i armvecket. Håll säkerhetsavstånden också utanför klassen. Vi rekommenderar att man använder munskydd på kurserna. I motionskurser kan munskyddet användas då man förflyttar sig till motionsutrymmet och i omklädningsutrymmen.