9.6.2021:

P.g.a. att många kurser inhiberades eller avbröts under vårterminen förlängs användningstiden för årskorten för läsåret 2020–2021 så att de även kan användas för att delta i kurser under höstterminen 2021. Om innehavaren av ett årskort inte kan delta i undervisningen hösten 2021 på grund av flyttning eller annat hinder kommer en rimlig ersättning att betalas ut. Personen ska kontakta byråsekreterare Mervi Risk för att få återbetalningen.

Coronainstruktioner

Kom endast frisk till kurserna. Maximideltagarantalet på kurserna har minskats så att säkerhetsavstånd kan hållas. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel före du kommer och då du lämnar kursutrymmet. Hosta och nys i en näsduk som sedan slängs bort eller hosta i armvecket. Håll säkerhetsavstånden också utanför klassen. Vi rekommenderar att man använder munskydd på kurserna. I motionskurser kan munskyddet användas då man förflyttar sig till motionsutrymmet och i omklädningsutrymmen.