Coronavirus situationens inverkan på vår verksamhet

Fr.o.m. 14.5 kan kurser hållas utomhus då gruppen (läraren inkluderad) är högst 10 personer.
Enstaka kurser som inhiberats/uppskjutits samlas. I så fall informeras de anmälda personligen.
Välkommen på kurs om du är frisk och symptomfri! Vänligen kom ihåg god handhygien och säkerhetsavstånd till andra deltagare.