29.1.2021:

Vuxnas närundervisning fortfarande på paus i Lovisa Mi. Vi meddelar när undervisningen kan börja.

Coronainstruktioner

Kom endast frisk till kurserna. Maximideltagarantalet på kurserna har minskats så att säkerhetsavstånd kan hållas. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel före du kommer och då du lämnar kursutrymmet. Hosta och nys i en näsduk som sedan slängs bort eller hosta i armvecket. Håll säkerhetsavstånden också utanför klassen. Vi rekommenderar att man använder munskydd på kurserna. I motionskurser kan munskyddet användas då man förflyttar sig till motionsutrymmet och i omklädningsutrymmen.