SPORTLOV i Lovisa Mi 19.2-25.2 om inte annat angetts i kursinfot eller överenskommits med läraren för kursen.

Vårens programblad, med alla kurser som startar under vårterminen 2018, kan du ladda ner här: PROGRAMBLAD vt 2018

Konst under loppet av 100 år fortsätter under vårterminen, ladda ner det uppdaterade programmet Konst under 100 år