Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata opettamisen ja opiskelun häiriötön, joustava ja turvallinen sujuminen. Niin opettajien kuin opiskelijoidenkin tulee toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa Loviisan kansalaisopiston toimipisteissä ja tilaisuuksissa, joissa opistolla on toimintaa. Tämän lisäksi opetuspisteissä noudatetaan kunkin toimipisteen mahdollisia omia erityissääntöjä.

 1. Kaikki opiskelijat ja henkilökunta vastaavat siitä, että käyttäytymisellään edistävät työrauhaa ja kantavat vastuuta opiskeluympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta:
  • opiston kurssitoiminnassa toimitaan opettajan ja muun henkilökunnan ohjeiden mukaisesti
  • turvallisuusohjeita tulee noudattaa
  • kaikenlainen kiusaaminen, häirintä ja väkivalta ovat kiellettyjä
  • päihteiden käyttö on kielletty
  • vaarallisten esineiden tuominen kurssille on kielletty, ellei siihen ole opettajalta erillistä lupaa
  • Loviisan kansalaisopisto on savuton työpaikka, joten missään sen toimipisteissä ei saa tupakoida
  • opiston omaisuutta tulee käyttää huolellisesti
  • vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon kustannukset
  • kansalaisopisto ei vastaa opiskelijoiden omaisuudesta opiston käyttämissä tiloissa
 2. Opiskelijoiden tulee noudattaa opinto-oppaassa ja Hellewi-kurssinhallintaohjelman etusivulla annettuja ilmoittautumis- ja perumisohjeita sekä maksuaikatauluja.
 3. Kurssilla tapahtuvaan valokuvaamiseen, videointiin tai äänitykseen tulee olla kaikkien läsnäolevien lupa, samoin kuin teoksen mahdolliseen julkaisuun.
 4. Opettaja voi määrätä häiritsevän opiskelijan poistumaan opetustiloista.
 5. Rehtori voi antaa rikkomuksesta varoituksen ja mikäli rikkomus on toistuva tai erityisen vakava, rehtori voi peruuttaa opiskeluoikeuden määräajaksi, enintään lukuvuodeksi. Tässä tapauksessa opiskelijalle ei palauteta kurssimaksua.
 6. Opettaja on velvollinen noudattamaan vaitiolovelvollisuutta. Toivottavaa olisi, että yhteisen hyvän vuoksi myös opiskelijat suhtautuisivat kunnioittavasti niihin tietoihin, joita mahdollisesti saavat muista opistolaisista kurssin aikana.

Hyväksytty Loviisan kansalaisopiston johtokunnan kokouksessa 7.3.2023