Järjestyssäännöt


Loviisan kansalaisopiston oppilaitosyhteisössä toimivilla opiskelijoilla, henkilökunnalla ja
vierailijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä
yhtäläiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata
opettamisen ja opiskelun häiriötön, joustava ja turvallinen sujuminen. Niin opettajien kuin
opiskelijoidenkin tulee toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa Loviisan kansalaisopiston toiminnassa ja
kaikissa oppimisympäristöissä ja tilaisuuksissa. Tämän lisäksi opetuspisteissä noudatetaan
kunkin toimipisteen mahdollisia omia erityissääntöjä.

 1. Kaikki opiskelijat ja henkilökunta vastaavat siitä, että käyttäytymisellään edistävät
  työrauhaa ja kantavat vastuuta opiskeluympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta:
  1. Opiston kurssitoiminnassa toimitaan opettajan ja muun henkilökunnan ohjeiden
   mukaisesti.
  2. Turvallisuusohjeita tulee noudattaa.
  3. Kaikenlainen kiusaaminen, häirintä ja väkivalta ovat kiellettyjä.
  4. Päihteiden käyttö on kielletty ja päihtyneenä kurssille osallistuminen on kiellettyä.
  5. Vaarallisten esineiden tuominen kurssille on kielletty, ellei siihen ole opettajalta
   erillistä lupaa.
  6. Loviisan kansalaisopisto on savuton työpaikka, joten missään sen toimipisteissä ei saa tupakoida.
  7. Opiston omaisuutta tulee käyttää huolellisesti.
  8. Vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttamansa vahingon kustannukset.
  9. Kansalaisopisto ei vastaa opiskelijoiden omaisuudesta opiston käyttämissä tiloissa.
 2. Opiskelijoiden tulee noudattaa opinto-oppaan ja Hellewi-kurssinhallintaohjelman
  ilmoittautumis- ja perumisohjeita sekä maksuaikatauluja.
 3. Kurssilla tapahtuvaan valokuvaamiseen, videointiin tai äänitykseen tulee olla kaikkien
  läsnäolevien lupa, samoin kuin teoksen mahdolliseen julkaisuun.
 4. Opettaja voi määrätä häiritsevän opiskelijan poistumaan opetustiloista.
 5. Rehtori voi antaa rikkomuksesta varoituksen ja mikäli rikkomus on toistuva tai erityisen
  vakava, rehtori voi peruuttaa opiskeluoikeuden. Tällöin kyseessä on Loviisan
  hallintosäännön 35. §:n 7. kohdan mukainen opiskelijan erottaminen. Tässä tapauksessa opiskelijalle ei palauteta kurssimaksua. Opiskeluoikeuden peruuttaminen (oppilaan erottaminen) on määräaikainen ja se voi olla voimassa enintään meneillään olevan lukuvuoden lisäksi seuraavan lukuvuoden. Määräajan pituuteen vaikuttavina tekijöinä on rikkomuksen tai laiminlyönnin laatu, vakavuus, toistuvuus ja merkitys toisten opiskelijoiden turvallisuudelle.
 6. Opettaja on velvollinen noudattamaan vaitiolovelvollisuutta. Toivottavaa olisi, että
  yhteisen hyvän vuoksi myös opiskelijat suhtautuisivat kunnioittavasti niihin tietoihin, joita mahdollisesti saavat muista opistolaisista kurssin aikana.

Hyväksytty Loviisan kansalaisopiston johtokunnan kokouksessa 28.5.2024