Hyvä tietää

YLEISTÄ OPISKELUSTA

Opiston työvuosi 1.8.2020–31.7.2021

Syyslukukausi 7.9.2020 – 5.12.2020
Kevätlukukausi 11.1.2021 – 18.4.2021
Urheiluloma 22. – 28.2.2021 (vko 8)
Pääsiäisloma alkaa kiirastorstaina klo 18.00.

OPINTOMAKSUT

Internetin kautta ilmoittautuessa kurssimaksun voi maksaa verkkopankissa tai kurssilainen voi saada laskun. Kurssimaksuja ei makseta takaisin, jos opiskelija keskeyttää opintonsa. Voit myös maksaa Smartum-seteleillä Lovinfossa.

MATERIAALIT JA KURSSIKIRJAT

Kurssilaiset hankkivat ensisijaisesti itse materiaalit kurssilla valmistamiinsa töihin. Kurssilaisten tulisi hankkia myös mahdolliset oppikirjat.

VUOSIKORTTI 150 €

Vuosikortti oikeuttaa osallistumaan rajoittamattomaan määrään kursseja lukuun ottamatta erikoiskurssit (avoin yliopisto, avoin kudonta, vesiliikunta, merenkulku, digiklinikka, pianonsoitto, yksinlaulu) Vuosikortti ei kata kurssien materiaalimaksuja. Vuosimaksun suorittaneet ilmoittautuvat normaalisti opiston kursseille. Vuosikortti on hankittava 18.9. mennessä Lovinfosta tai netti-ilmoittautumisen kautta. Kurssiperuutuskäytäntö koskee myös vuosikortin lunastaneita.

SISARALENNUS

Jos useampi lapsi samasta perheestä osallistuu samalle kurssille, maksaa ensimmäinen täyden kurssimaksun ja seuraavat puolet kurssimaksusta. Taiteen perusopetusryhmiin osallistuvat sisarukset saavat alennuksen myös osallistuessaan eri ryhmiin. Mikäli olet oikeutettu alennukseen, tulee kurssille ilmoittautuminen tehdä Lovinfon kautta.

ALLE 16-VUOTIAIDEN OSALLISTUMINEN

Opiston kurssit ovat ensisijaisesti tarkoitettu aikuisille. Opinto-oppaan erillisestä liitteestä löytyvät lapsille suunnatut kurssit. Mikäli aikuisille suunnatulla kurssilla on tilaa, myös alle 16-vuotiaat voivat osallistua kurssille neuvoteltuaan kurssin opettajan kanssa.

ALENNUKSET TYÖTTÖMILLE

Työtön työnhakija voi opiskella 100 €:n arvosta ilmaiseksi. Loviisalaiset ja Lapinjärveläiset voivat hakea opintosetelin suoraan Lovinfosta. Pyhtääläiset hakevat opintosetelin Kotkan TE-toimistosta ja toimittavat sen Lovinfoon ennen kurssin alkua.

Alle 16-vuotiaiden lasten vanhemmat, jotka molemmat ovat työttömiä, voivat hakea kirjallisesti vapautusta lapsensa kurssimaksuista (ei koske raaka-aine- ja materiaalimaksuja).

OPINTOSETELIAVUSTUKSET PIENITULOISILLE

Opetushallituksen opintoseteliavustus myönnetään opintojen tukemiseen pienituloisille (bruttotulot korkeintaan 1300 euroa kuukaudessa) peruskoulunsa päättäneille, yli 63-vuotiaille ja eläkeläisille sekä maahanmuuttajille. Avustukseen oikeutettu voi valita yhden kurssin lukuvuoden aikana. Avustus on 100%. Mikäli olet oikeutettu opintoseteliavustukseen, sinun tulee ilmoittautumisen yhteydessä itse kertoa, että haet kurssista opintoseteliavustusta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kansalaisopisto rekisterinpitäjänä tallentaa opiskelijoidensa henkilötietoja sähköisesti ylläpidettäviin järjestelmiin kurssien hallinnointia ja laskutusta varten. Rekistereistä on laadittu tietosuojaseloste ja se löytyy Loviisan kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.loviisa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/hallinto/tietosuojaselosteet/. Tämän sivun kautta voi myös tehdä rekisteritietojen tarkastuspyynnön ja rekisteritietojen korjausvaatimuksen.

TIEDOTUS

Opistotarjonnasta, muutoksista ja lisäyksistä sekä opiston tapahtumista tiedotetaan alueen lehdissä sekä opiston internet- ja Facebook-sivuilta.

OPINTORYHMÄN KOKO

Loviisan keskustaajamassa kokoontuvien ryhmien vähimmäiskoko on 7 opiskelijaa. Muualla opiston toiminta-alueella kokoontuvien ryhmien vähimmäiskoko on 5 opiskelijaa.

TODISTUKSET

Lovinfosta saa pyynnöstä kurssin päätyttyä opiskelutodistuksen veloituksetta. Todistuksen saamisen edellytyksenä on säännöllinen osallistuminen (läsnä 2/3 oppitunneista) opintoryhmän työskentelyyn.

VAKUUTUKSET

Loviisan kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka tietyin rajoituksin kattaa opetustilanteessa tapahtuneet tapaturmat. Vakuutus ei kata kurssilaisten töitä. Vahinkotapauksissa saa lisätietoja rehtorilta.

ASIAKASPALAUTE

Ilmoittautumisiin, peruutuksiin, opintomaksuihin, liittyvissä asioissa ota yhteys Lovinfoon, puh. 019 555 555.

Kurssipalaute osoitetaan ensisijaisesti kurssin opettajalle tai vastuualueen päätoimiselle opettajalle.

Yleisissä opiston toimintaa koskevissa asioissa ota yhteys rehtoriin.

Kurssipalautelomake löytyy myös opiston internetsivuilta.

TILAUSKOULUTUS

Tarjoamme tilauskoulutusta yrityksille, julkisyhteisöille ja yhdistyksille. Lisätietoja tilauskoulutuksesta rehtori Merja Sillanpäältä.