Bra att veta

LÄSÅRET

Höstterminen:         4.9–3.12.2017, 13 v.

Vårterminen:       8.1–15.4.2018, 13 v.

Konstskolans höstlov:     20–23.10.2017

Sportlov:                19–25.2.2018

Påsklov:                börjar på skärtorsdag kl. 18.00.

Kursverksamhet ordnas även utanför de egentliga terminerna, obser­vera därför start- och slutdatum vid varje enskild kurs. Läraren kan också komma överens med deltagarna om avvikande arrangemang.

STUDIEAVGIFTER

Kursavgiften faktureras, om du anmäler dig på nätet kan du betala avgiften direkt i nätbanken. Du kan även betala med smartum sedlar i Lovinfo. Observera att materialkostnader tillkommer till många kurser. Kursavgiften återbetalas inte om studerande själv avbryter en pågående kurs.

SYSKONRABATT

Om flera barn från samma familj deltar i samma kurs betalar det första barnet full avgift och de övriga halva avgiften. Syskon inom konstskolan får syskonrabatt trots att de inte går i samma grupp.

ÅRSKORT

Årskortet kostar 130 € och berättigar till deltagande i obegränsat antal kurser vid Mi och Vako, dock inte i specialkurser (Hygienkompetens, Öppna Uni, Dataöppet, Vävöppet, Vattengymnastik). Materialavgifter ingår inte heller i avgiften. Kortet kan beställas senast 11.9.2017 från kundservicekontoret Lovinfo; det faktureras och skickas hem efter betalning. Även årskortsinnehavare måste anmäla och annullera sitt deltagande enligt angivna regler.

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS STUDIESEDEL

Arbetssökande kan studera avgiftsfritt vid medborgarinstituten till ett värde av 100 €. Lovisa- och Lappträskbor kan vända sig direkt till Lovinfo för att ansöka om detta. Pyttisbor får en studiesedel från TE-centralens Kotka kontor. Sedeln lämnas in till Lovinfo före kursstart.

UTBILDNINGSSTYRELSENS STUDIESEDEL

Arbetssökande, över 63-åringar och pensionärer eller personer med inlärningssvårigheter samt invandrare kan befrias från halva kursavgiften. Det gäller vissa kurser inom data, språk, praktiska färdigheter och hälsa. Kontakta Lovinfo för närmare information.

BEFRIELSE FRÅN STUDIEAVGIFT

Föräldrar till barn under 16 år vilka båda är arbetslösa kan skriftligen ansöka om befrielse från att betala sitt/sina barns kursavgifter (gäller inte materialavgifter) i samband med anmälningen.

DELTAGARE

Kurser arrangeras huvudsakligen för vuxna men även kurser för barn samt kurser som passar både barn och vuxna finns med i utbudet. Se kursbeskrivningar för närmare information. Minimideltagarantal per kurs i Lovisa centrum är sju och i övriga områden fem.

FÖRSÄKRINGAR

Observera att kursdeltagarna inte är försäkrade från institutets sida.

STUDIEINTYG

Studieintyg ges på begäran till kurs­deltagare som under arbetsåret regel­bundet följt med undervisningen.

INFO OCH ÄNDRINGAR

Förändringar i kursbroschyren kan ske. Om kursverksamhet och förändringar informeras i lokaltidningarnas mi-spalter, på institutets hemsida och i facebook. Via https://opistopalvelut.fi/loviisa/ hittar du alltid de aktuella kursuppgifterna.

KUNDRESPONS

Kontakta kundservicekontoret Lovinfo gällande anmälning, annullering, kursavgifter, kopiering och kursplatser, tfn 019 555 555. Kundrespons riktas i första hand till läraren eller ansvarsområdets fastanställda lärare. Kontakta rektor vid allmänna ärenden som gäller instituten.