Lovisa konstskola

Välkommen till Lovisa konstskola för att studera enligt läroplanen för grundläggande konstundervisning. I konstskolan kan du få ett livslångt intresse för konst och kultur. Länk till konstskolans nätsida www.loviisantaidekoulu.fi

Omfattningen för den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning är 500 timmar. Dessa timmar delas i gemensamma studier som är 300h och temastudier som är 200h. En timme motsvarar 45 min. I Lovisa konstskola kan du under läsår 2024-25 studera Hantverk och Bildkonst:

Hantverk

Vi vill ge eleven positiva upplevelser av att kunna skapa med sina egna händer. Vi ger eleven en bred material- och teknikkännedom och bekantar oss tryggt med redskap och maskiner. Vi jobbar i både mjuka och hårda material. Vi uppmanar eleven till experiment och till att uttrycka sig själv i sitt arbete. I undervisningen i hantverk övas tålamod och kreativ problemlösning. Vi studerar allt från modefenomen till kulturhistoria. Vi lyfter upp frågor kring boende, funktionalitet och företagsamhet. Framförallt vill vi uppleva glädjen i hantverket.

Bildkonst

Vi använder olika material och metoder på ett mångsidigt sätt. Eleven uppmuntras till långsiktigt övande av färdigheter men dessutom att experimentera och improvisera. Var och en har sitt egna uttryck, vilket är fint och stöds. Eleven uppmuntras att glädjas av konst och att uppskatta sitt egna och andras konstnärliga arbete.

Anmälning

Anmälningen till 2024-25 års kurser är öppen.

Elever som deltar i undervisningen har förtur till följande års kurs. Man kan även delta i bara en kurs, eller hoppa in när som helst (ta gärna kontakt med läraren för att hitta en kurs som passar elevens nivå).

Avgifter

Kursernas avgift hittas i kursbeskrivningen. Materialavgifter ingår i kurspriset.

Rabatter

SYSKONRABATT. Om flera barn från samma familj deltar i samma kurs betalar det första barnet full avgift och de övriga barnen halva avgiften. Syskon inom konstskolan får syskonrabatt trots att de inte går i samma grupp. Om du är berättigad till syskonrabatt gör kursanmälan till Lovinfo.

Föräldrar till barn under 16 år vilka båda är arbetslösa kan skriftligen ansöka om befrielse från att betala sitt/sina barns kursavgifter (gäller inte materialavgifter).

Annat

I konstverkstäder händer det lätt att man får fläckar på kläderna. Använd skyddskläder eller ta med byteskläder. Man jobbar bättre om man inte är hungrig, packa med ett mellanmål om dagen blir lång. Barnen och deras arbeten fotograferas under lektionerna. Bildmaterialet används i Lovisa konstskolas olika marknadsföringskanaler och lov för detta ombeds skilt.

Betyg

Eleven får ett avgångsbetyg efter att ha fullgjort studiehelheten (500h). Vid behov kan eleven få deltagarbevis för enskilda kurser.