Läroplan

Den grundläggande konstundervisningen baserar sig på lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och den förordning som kompletterar lagen (813/1998). Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut anordnar grundläggande konstundervisning i bildkonst och slöjd. I denna läroplan och i medborgarinstitutets verksamhet används benämningen Lovisa konstskola för att beskriva den grundläggande konstundervisning som Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut anordnar.

Denna läroplan baserar sig på de grunder för den allmänna lärokursen som Utbildningsstyrelsen utfärdat 20.9.2017 och gäller för bildkonst och slöjd. Utbildningsstyrelsen beslutar också om elevbedömningen och vilka uppgifter som ska antecknas i betyget (lagen om grundläggande konstundervisning, § 8).

Vid uppgörandet av läroplanen för Lovisa konstskola har man beaktat elevernas individuella behov och färdigheter, traditionen inom konstarten och det lokala kulturarvet, nationella och internationella förändringar inom konstarten, kraven för fortsatta studier samt särprägeln hos läroanstalten och dess verksamhetsmiljö.

Den plan för jämställdhet och likabehandling som gäller inom den grundläggande konstundervisningen är införlivad i Lovisa medborgarinstituts allmänna jämställdhetsplan.