Vedenjakelun keskeytys Tykistökadulla 1.11.2017

Ilmoitamme että kiinteistönne vedensaanti on keskeytynyt verkostotöiden johdosta:

1.11.2017 klo 9.00 – 15.00 Tykistökadulla

Huomioitavaa katkoksen jälkeen.

Käyttöönoton yhteydessä putkistosta voi irrota saostumia ja ruostetta, joista voi aiheutua veden sameutta ja värillisyyttä. Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia haittoja mutta niistä saattaa aiheutua hanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja vaalean pyykin värjäytymistä. Putkistoihin on myös saattanut päästä ilmaa, joka voi aiheuttaa ”kolinaa” ja pärskintää. Haittojen poistamiseksi suositamme veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu.

Työstä vastaa: Dennis Björklund, LVI-tarkastaja puh 0440 555848
Markku Paakkarinen vesihuoltopäällikkö, puh  0440 555409
Päivystys puh 0440 555902

(Vedenjakelu voidaan aloittaa ilmoitettua aikaisemmin, heti työn valmistuttua)

Pahoittelemme vesikatkosta aiheutuvia haittoja