Avbrott i vattenförsörjningen på Artillerigatan 1.11.2017

Avbrott i vattenförsörjningen

Vi meddelar att vattentillgången till er fastighet är avbruten på grund av arbeten i stadens vattenledning:

1.11.2017 kl. 9.00-15.00 Artillerigatan

Att ta i beaktandet efter avbrott

Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras som medför att vattnet blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det förorsakar att kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad. I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs. För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills det klarnar.

För arbetet svarar: Dennis Björklund, VVS-granskare tel 0440 555848
Markku Paakkarinen chef för vattentjänster, tel  0440 555409
Dejour,  tel 0440 555902

Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.

Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen.