Sijoita vesimittari oikein

Vesimittari näyttää kulutuksen ja on laskutuksen perustana. Vesimittarin sijoittamisesta löytyy ohjeet Suomen rakennusmääräyksistä osa D1.Määräyksissä sanotaan selkeästi, mittari on sijoitettava paikkaan siten, että se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa. Mittari on suojattava jäätymiseltä ja kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta. Vesimittarin vähimmäistilantarve omakotitalossa on päällä 500 mm, alla 300 mm, mittarin ja seinän välissä 100 mm, mittarin edessä 1000 mm, leveyssuunnassa 1000 mm.

 1. Sulkuventtiili. Tällä suljetaan kiinteistöön tuleva vesi.
 2. Mittariteline
 3. Sulullinen takaiskuventtiili. Tämä estää veden virtauksen takaisin verkostoon päin.
 4. Vesimittarin paikka.
 5. Mittarinosoitin.

Vesimittarin kannalta huomioitavat seikat:

 • lämmin tila jossa lattiakaivo
 • esteetön pääsy mittarille (ei tavarakasaa edessä)
 • sulkuventtiili kiinni lomalle lähdettäessä tai kun kiinteistö jää tyhjilleen
 • mittarin jäätymisen estäminen
 • ÄLÄ UNOHDA MITTARIA, kun vettä ei käytetä, mittarinosoitin ei saa pyöriä. Pyöriminen kertoo mahdollisesta vuodosta esim. tippuva hana, viallinen wc-pönttö tai vedenlämmittimen ylipaineventtiili.
 • Kiinteistön vesijärjestelmässä on oltava takaiskuventtiili, luotettavan mittauksen varmistamiseksi.