Placera vattenmätaren rätt

Vattenmätaren visar förbrukningen och ligger till grund för fakturering. Instruktioner för placering av vattenmätaren finns i de finska byggreglernas del D1. Bestämmelserna anger tydligt att mätaren ska placeras på en plats där den enkelt kan installeras, avläsas, servas och bytas ut. Mätaren måste skyddas mot frysning och värme och från andra skadliga effekter. Minsta utrymme som krävs för en vattenmätare i ett småhus är 500 mm ovanpå, 300 mm under, 100 mm mellan mätaren och väggen, 1000 mm framför mätaren, 1000 mm i breddriktningen.

 1. Avstängningsventil. Detta stänger av vattnet som kommer in i fastigheten.
 2. Mätarstativ
 3. Stängd backventil. Detta förhindrar att vatten rinner tillbaka in i nätverket.
 4. Vattenmätarens placering.
 5. Mätarpekare.

Punkter att tänka på när det gäller vattenmätaren:

 • ett varmt rum med golvbrunn
 • barriärfri tillgång till mätaren (ingen hög med varor framför)
 • stänga ventilen vid semester eller när fastigheten lämnas tom
 • förhindrar att mätaren fryser
 • GLÖM INTE MÄTAREN, när vatten inte används får mätarpekaren inte rotera. Ifall mätarpekaren roterar indikerar det en möjlig läcka, t ex en droppande kran, en trasig toalettstol eller en varmvattenberedares övertrycksventil.
 • Fastighetens vattensystem måste ha en bakslagsventil för att säkerställa pålitlig mätning.