Vedenjakelun keskeytys Isnäsin alueella 8.6.2021 kello 8–16

Ilmoitamme, että vedensaanti keskeytyy Isnäsin alueella verkostotöiden johdosta tiistaina 8.6.2021 klo 8-16.

Koskee kaikkia kiinteistöjä (myös vesiosuuskunnat) jotka sijaitsevat Isnäsin vedenjakelualueella.

Pyydetään asiakkaita varautumaan katkokseen ottamalla vettä talteen. Tilapäinen veden jakelu baari Tirkun edessä. Vedenjakelu voidaan aloittaa ilmoitettua aikaisemmin, heti työn valmistuttua.

Työstä vastaa:

Kjell Holmberg, puh. 0440 555 844 (ma 7.6 klo 7.00 lähtien)

Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409

Päivystys, puh.  0440 555 902

HUOMIOITAVAA

Käyttöönoton yhteydessä putkistoista voi irrota saostumia ja ruostetta, joista voi aiheutua veden sameutta ja värillisyyttä. Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia haittoja mutta niistä saattaa aiheutua hanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja vaalean pyykin värjäytymistä. Putkistoihin on myös saattanut päästä ilmaa, joka voi aiheuttaa kolinaa ja pärskintää. Haittojen poistamiseksi suositamme veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu.

Pahoittelemme vesikatkoksesta aiheutuvaa haittaa.