Avbrott i vattenförsörjningen 8.6.2021 klockan 8–16 i Isnäs

Vi meddelar att vattentillgången i Isnäs avbryts på grund av arbeten i stadens vattenledning tisdagen 8.6.2021 kl. 8-16. Berör alla fastigheter (också vattenandelslag) som finns i Isnäs vattendistributionsområdet.

Vi ber våra kunder att förbereda sig för avbrottet genom att ta vatten i förvar. Tillfällig utdelning av dricksvatten ytterom bar Tirkku. Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.

För arbetet svarar:

Kjell Holmberg, tel. 0440 555 844 (fr.o.m må kl. 7.00)

Markku Paakkarinen, tel. 0440 555 409

Jour, tel. 0440 555 902

ATT TA I BEAKTANDET

Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras som medför att vattnet blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det förorsakar att kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad. I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs. För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills det klarnar.

Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.