Vedenjakelun keskeytys Pernajan kirkonkylän alueella perjantaina 25.5.2018

Ilmoitamme, että alueen vedensaanti keskeytyy Hagabölen vedenottamon huoltotöiden johdosta.

perjantaina   25.5.2018    klo 00.00 – 04.00

Vedenjakelu voidaan aloittaa ilmoitettua aikaisemmin, heti työn valmistuttua.

HUOMIOITAVAA

Käyttöönoton yhteydessä putkistoista voi irrota saostumia ja ruostetta, joista voi

aiheuta veden sameutta ja värillisyyttä. Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia

haittoja mutta niistä saattaa aiheutua hanojen ja pesukoneiden sihtien

tukkeutumista ja vaalean pyykin värjäytymistä. Putkistoihin on myös saattanut

päästä ilmaa, joka voi aiheuttaa kolinaa ja pärskintää.

Haittojen poistamiseksi suositamme veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu.

Työstä vastaa

Markku Paakkarinen, Vesiliikelaitoksen johtaja, puh 0440 555 409

Päivystys puh.  0440 555 902

Pahoittelemme vesikatkosta aiheutuvia haittoja sekä veden laadun hetkellistä huonontumista.