Avbrott i vattenförsörjningen i Pernå kyrkby området fredagen 25.5.2018

Vi meddelar att vattenförsörjningen i Pernå kyrkby avbryts på grund av servicearbeten i Hagaböle vattentakt.

 fredagen   25.5.2018   kl. 00.00 – 04.00

Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.

ATT TA I BEAKTANDET

Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras som medför att vattnet

blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det förorsakar att 

kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad.

I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs.

För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills det klarnar.

För arbetet svarar

Markku Paakkarinen, direktören för vattenaffärsverket, tel 0440 555 409

Dejour, tel 0440 555 902

Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.