Vedenkäyttö ja sähkökatkot

Loviisan Vesiliikelaitos on varautunut omassa toiminnassaan sähkökatkojen varalta. Vedenjakelu toimii osittain myös sähkökatkon aikana.

Loviisan taajama ja Ruotsinpyhtää: vedenjakelu toimii sähkökatkon aikana.

Pernaja/Isnäs: vedenjakelu katkeaa sähkökatkon aikana.

Hanasta tulevaa vettä on turvallista juoda. Verkoston paineenvaihtelut voivat aiheuttaa juomaveden samentumista, mikä korjaantuu vettä juoksuttamalla.

Sähkökatkon aikana

Sähkökatkon aikana olisi hyvä toimia näin:

  • Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä ja pesukoneiden käyttöä.
  • Vältä WC:n huuhtelua ja älä laske vettä turhaa viemäriin. Voit käyttää esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan vettä.
  • Jos kiinteistössä on oma jätevesipumppaamo, huolehdi kiinteistön vedenkäytön rajoittamisesta.
  • Vältä kuuman veden käyttöä, koska lämpimän veden lämpötila voi laskea alle 55 celsiusasteen ja siten aiheuttaa legionella-bakteerien kasvua vesijohdoissa.
  • Suojaa vesikalusteet, vesijohdot ja vesimittari jäätymiseltä.

Vaikka vedenjakelu toimisi sähkökatkon aikana, on mahdollista, että jätevesipumppaamot ehtivät täyttyä katkon aikana. Jotta mahdollisilta ylivuodoilta tai tulvimisilta vältyttäisiin, tulisi vesien johtamista viemäriin minimoida