Vattenanvändning och elavbrott

Affärsverket Lovisa Vatten har berett sig på elavbrott i sin verksamhet. Vattenförsörjningen fungerar också delvis under elavbrott.

Lovisa tätort och Strömfors: vattenförsörjningen fungerar under elavbrott.

Pernå/Isnäs: det blir avbrott i vattenförsörjningen vid elavbrott.

Vatten från kranen är säkert att dricka. Tryckvariationer i nätverket kan orsaka grumlighet i dricksvatten, vilket kan åtgärdas genom att låta vattnet rinna tills det blir klart.

Under elavbrott

Gör så här vid elavbrott:

  • Undvik att använda vatten, såsom ta en dusch eller använda tvättmaskinen.
  • Undvik att spola toaletten och tappa inte vatten i avloppet i onödan. Du kan till exempel ha en hink under kranen om du blir tvungen att tappa vatten.
  • Om fastigheten har en egen pumpstation för avloppsvatten, se till att fastighetens vattenförbrukning begränsas.
  • Undvik att använda hetvatten, eftersom varmvattentemperaturen kan sjunka under 55 celsiusgrader, vilket kan leda till att legionellabakterier börjar växa i vattenledningarna.
  • Skydda vattenarmaturen, vattenledningarna och vattenmätaren från att frysa.

Även om vattenförsörjningen fungerar under elavbrottet är det möjligt att pumpstationerna för avloppsvatten hinner bli fyllda under avbrottet. För att undvika eventuella överflöden och översvämningar bör man minimera mängden vatten som leds till avloppet.