Kursanmälan

ANMÄLNING

Du kan anmäla dig till Lovisa medborgarinstituts kurser via https://opistopalvelut.fi/loviisa/index.php?l=sv. På startsidan ser du de kurser som är aktuella, genom att klicka på kurssit/kurser i vänstra balken kan du välja kurser enligt kommun.

Kom ihåg att anmäla dig till Mi:s kurser och föreläsningar! Anmälning ska göras senast en vecka före kursstart. Du kan anmäla dig:

ANNULLERING

Annulleringar görs till Lovinfo (inte till lärarna), tfn 019 555 555 (även per e-post lovinfo@loviisa.fi). Vid kurser över 20 h kan annullering göras ännu efter första kursgången. Om kursen inte har annullerats korrekt faktureras hela studieavgiften. Om kursen inhiberas eller andra ändringar sker meddelar Lovinfo om detta per telefon eller textmeddelande. 

Välkommen på kurs!