Personal

Fastanställd personal

Rektor

Anu Tikka- Blomqvist
040 663 2840

Ansvarsområden: öppna universitet, filosofi, samhällsvetenskaper, historia, huslig ekonomi och trädgård

Planeringsansvarig lärare, vicerektor

Tanja Lill-Smeds
0440 555 302
tanja.lill-smeds@loviisa.fi

Ansvarsområden: infoverksamhet (svenskspråkig), motion

Planeringsansvarig lärare

Johanna Auvinen,
040 555 0227
johanna.auvinen@loviisa.fi

Ansvarsområden: hantverk, hantverkskurser inom grundläggande konstundervisningen

Lärare

Jarmo Sihvonen
040 764 8449
jarmo.sihvonen@loviisa.fi

Ämnesområden: språk, dans, scenkonst, litteratur

Lärare

Hanna Olá, vikarieras 2022 av
Maj-Britt Huovila
0440 555 938
maikku.huovila@loviisa.fi

Ansvarsområden: bildkonst, bild- och scenkonstkurser inom grundläggande konstundervisningen, keramik

Lärare

Kai Nyyssönen
0440 555 276
kai.nyyssonen@loviisa.fi

Ämnesområden: infoverksamhet (finskspråkig), data, fotografering, musik (finskspråkig)

Lärare

Inge Ekholm (på deltid)
040 555 0262
inge.ekholm@loviisa.fi
Ansvarsområden: musik (svenskspråkig), data (svenskspråkig)

 

Direktionen för Lovisa medborgarinstitut