Personal

Fastanställd personal


Rektor
Anu Tikka-Blomqvist
040 663 2840
anu.tikka-blomqvist@loviisa.fi

Ansvarsområden: öppna universitetet, filosofi, samhällsvetenskaper, musik (svenskspråkig), historia, huslig ekonomi och trädgård

Planeringsansvarig lärare, vicerektor
Tanja Lill-Smeds
0440 555 302
tanja.lill-smeds@loviisa.fi

Ansvarsområden: infoverksamhet (svenskspråkig), motion

Planeringsansvarig lärare
Johanna Auvinen
040 555 0227
johanna.auvinen@loviisa.fi

Ansvarsområden: hantverk, hantverkskurser inom grundläggande konstundervisningen

Lärare
Jarmo Sihvonen
040 764 8449
jarmo.sihvonen@loviisa.fi

Ansvarsområden: språk, dans, ordkonst, litteratur

Lärare
Hanna Olá, vikarieras 2023-24 av Anna Huhta
0440 555 938
anna.huhta@loviisa.fi

Ansvarsområden: bildkonst och formgivning, bildkonstkurser inom grundläggande konstundervisningen

Planeringsansvarig lärare
Kai Nyyssönen
0440 555 276
kai.nyyssonen@loviisa.fi

Ansvarsområden: infoverksamhet (finskspråkig), data, fotografering, musik (finskspråkig)

Institutssekreterare
Monica Jawara
040 6203833
monica.jawara@loviisa.fi 

Direktionen för Lovisa medborgarinstitut