Personal

Fastanställd personal

Rektor
Anu Tikka-Blomqvist
040 663 2840
anu.tikka-blomqvist@loviisa.fi

Ansvarsområden: öppna universitetet, filosofi, samhällsvetenskaper, historia, huslig ekonomi och trädgård
Planeringsansvarig lärare, vicerektor
Tanja Lill-Smeds
0440 555 302
tanja.lill-smeds@loviisa.fi

Ansvarsområden: infoverksamhet (svenskspråkig), motion
Planeringsansvarig lärare
Johanna Auvinen
040 555 0227
johanna.auvinen@loviisa.fi

Ansvarsområden: hantverk, hantverkskurser inom grundläggande konstundervisningen
Lärare
Jarmo Sihvonen
040 764 8449
jarmo.sihvonen@loviisa.fi

Ansvarsområden: språk, dans, scenkonst, litteratur
Lärare
Hanna Olá, vikarieras 2023-24 av Anna Huhta
0440 555 938
anna.huhta@loviisa.fi

Ansvarsområden: bildkonst, bild- och scenkonstkurser inom grundläggande konstundervisningen, keramik
Planeringsansvarig lärare
Kai Nyyssönen
0440 555 276
kai.nyyssonen@loviisa.fi

Ansvarsområden: infoverksamhet (finskspråkig), data, fotografering, musik (finskspråkig)
Lärare
Inge Ekholm (på deltid)
040 555 0262
inge.ekholm@loviisa.fi

Ansvarsområden: musik (svenskspråkig), data (svenskspråkig)
Byråsekreterare
Monica Jawara
040 6203833
monica.jawara@loviisa.fi


 

Direktionen för Lovisa medborgarinstitut