Information och anvisningar

  • Läsåret 1.8.2024–31.7.2025
  • Höstterminen 2.9.2024–1.12.2024
  • Vårterminen 7.1.2025–13.4.2025
  • Vinterlov 17–23.2.2025 (v. 8)
  • Påsklovet börjar på skärtorsdag kl. 18.00.

Gruppstorlek

Minimideltagargränsen är sju i Lovisa centrum. I Lovisas områden utanför centrum, samt i Lappträsk, Pyttis och på webbkurser är gränsen minst fem deltagare.

Studierätt

Institutets kurser är i första hand riktade till över 16-åringar. Om en person under 16 år vill delta i en kurs för vuxna ska hens vårdnadshavare först diskutera med kursens lärare.

Studieavgifter

Kursavgiften kan betalas i nätbanken, i annat fall faktureras avgiften. Kursavgifterna återbetalas inte om studerande själv avbryter kursen. Före kursstart kan du också betala med Smartum-, Edenred- och Epassi sedel (eller appen), betalkort eller kontanter i Lovinfo. Obs! Kontrollera motions- och kultursedlarnas regler av tjänsteleverantören. Kurser i huslig ekonomi och språk kan inte betalas med kultursedlar och återbetalningar görs inte för kurser som betalas med motions- eller kultursedlar.

Material och kursböcker

Kursdeltagare skaffar i första hand själv allt material till de arbeten som tillverkas på kurserna. Också kursböcker skaffar deltagarna själva.

Rabatter

Syskonrabatt

Om flera barn från samma familj deltar i samma kurs betalar den första hela avgiften och de övriga halva avgiften. Syskon som deltar i grundläggande konstundervisning får rabatten även om de deltar i olika grupper. Om du är berättigad till rabatten, anmälning till Lovinfo, inte på webben.

Rabatter för arbetslösa

Arbetssökande kan studera avgiftsfritt vid institutet till ett värde av 100 €. Du kan ansöka om rabatten i Lovinfo, ta med TE-byråns intyg över arbetslöshet.

Föräldrar till barn under 16 år vilka båda är arbetslösa kan skriftligen ansöka om befrielse från att betala sitt/sina barns kursavgifter (gäller inte materialavgifter) i samband med anmälningen.

Studiesedelbidrag för personer med små inkomster

Utbildningsstyrelsens studiesedelbidrag beviljas som studiestöd åt personer med små inkomster (bruttoinkomster under 1300 euro/månad) som tillhör följande grupper: invandrare, unga med endast grundskoleexamen, 63 år fyllda personer och pensionärer samt personer som upplever inlärningssvårigheter. Den som är berättigad till stödet kan välja en kurs under läsåret. Stödet är 100 %. Om du är berättigad till studiesedelbidraget ska du själv be om det vid anmälningen. Anmälning via Lovinfo, inte via webben. Det finns ett begränsat antal studiesedelbidrag.

Hanterign av personuppgifter

Medborgarinstitutet lagrar som registeransvarig sina studerandes personuppgifter i system som upprätthålls elektroniskt för att förvalta kurser och för fakturering. En dataskyddsbeskrivning om registret har gjorts upp och den finns på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/forvaltning/dataskyddsbeskrivningar. Du kan även lämna en begäran om insyn eller yrkan om rättelse vad gäller dina registeruppgifter.

Information och ändringar

Institutet informerar om kursutbudet, ändringar och tillägg på institutets webbplatser, Facebook-sida samt i ortens tidningar. Märk att ändringar kan ske i kursuppgifterna och kursdatumen kan flyttas fram. Vi försöker erbjuda ersättande kursgånger om läraren av någon orsak inte kan hålla kurserna enligt plan. Gällande helårskurser ersätts en utebliven kursgång inte och återbetalningar under tio euro görs inte.

Studieintyg

Studieintyg kan begäras av institutssekreteraren (lovmi@loviisa.fi) efter avslutad kurs. Ingen avgift uppbärs men för att få intyget bör man ha deltagit i 2/3 av kursens lektioner.

Försäkringar

Staden har en olycksfallsförsäkring som med vissa begränsningar täcker olycksfall som skett i undervisningssituation. Försäkringen täcker inte arbeten som kursdeltagaren framställer. Vid olycksfall kontakta rektor.

Kundrespons

Gällande anmälning och annullering till kurserna kontakta Lovinfo och gällande studieavgifter kontakta institutssekreteraren, tfn 040 620 3833. Kursfeedback riktas i första hand till läraren eller ansvarsområdets fastanställda lärare. Kontakta rektor vid allmänna ärenden som gäller institutet. På institutets webbplats finns en blankett för feedback. Kursutvärderingsblankett skickas per e-post till deltagarna då kursen är slut.

Beställningskurs

Vi arrangerar beställningskurser i mån av möjlighet t.ex. för företag och föreningar. Mer information ger institutets rektor.

Ordning och trivsel

Det är viktigt med bra stämning på kurserna och alla är välkomna med. Visst är du med och skapar en trygg och uppmuntrande lärmiljö på våra kurser. Ordningsreglerna som direktionen godkänt hittas i slutet av broschyren.

Tillgänglighet

Tyvärr är inte alla våra utrymmen tillgängliga och utrymmena begränsar ibland gruppstorleken. Du är välkommen på kurs även med assistent. Kontakta i såfall institutsskreteraren i god tid före kursen börjar, så kan vi kontrollera att utrymmet är lämpligt för detta.

Tvåspråkighet

I tvåspråkiga kurser är undervisningsspråket i första hand lärarens modersmål, men handledning ges på båda språken och vi strävar till att erbjuda de skriftliga materialen på två språk.