Direktionen för Lovisa medborgarinstitut

Här hittar du medlemmarna i direktionen för Lovisa medborgarinstitut.

Direktionen för Lovisa medborgarinstitut

Ledamöter
Ersättare
Kari Hagfors, ordf. Kesk. Antti Hovi
Marina Bruce SFP Kristina Lindfors
Patrik Stenvall SFP Ilkka Relander
Leena Selander SDP Annika Lindfors
Katri Haverinen KOK Henry Friman
Janne Immonen PS Immo Stenberg
Timo Noroviita VIHR Erica Kumin
Lappträsk representant:
Marketta Kalliola Gröna Marina Silfvast
Pyttis representant:
Mervi Liimatainen Rune Drockila (SFP)

 

Lovisa stads förvaltningsstadgas

  • uppgifter och befogenheter (Stadsfullmäktige 16.6.2021 § 46. Träder i kraft 17.6.2021)

§ 29.3 Medborgarinstitutets direktions uppgifter och befogenheter

Direktionen för medborgarinstitutet

  1. beslutar om fördelningen av statsandelstimmarna mellan Lovisa och avtalskommunerna efter att ha hört avtalskommunerna
  2. godkänner kursprogrammet
  3. godkänner planen för självutvärdering
  4. beslutar om datumen då institutets arbetsperioder börjar och upphör
  5. beslutar om åldersgränser och undervisningsgruppernas storlek.